"Bytové družstvo - tř.30.dubna 2327, Ostrava"

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava


Sídlo

Moravská Ostrava a Přívoz, 30. dubna 2327/8, PSČ 702 00

"Bytové družstvo - tř.30.dubna 2327, Ostrava" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25866141

Zapsáno: 01.11.2000 (spisová značka Dr 1405 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 1 500Kč
  • Zapisovaný kapitál - 51 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo - tř.30.dubna 2327, Ostrava" podniká v následujících oborech:

  • pronájem bytových, nebytových a společných prostor a uzavírání smluv o nájmu a pronájmu
  • přidělování družstevních bytů a uzavírání nájemních smluv
  • zajištění služeb spojených s bydlením
  • provádění, popřípadě zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů a společných prostor pro své členy
  • správa majetku družstva
  • zajišťování bytových potřeb členů družstva
  • Předmětem činnosti družstva je provoz a správa bytového fondu a nebytových objektů a hospodaření se společným majetkem družstva, zejména:
  • prodej movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví bytového družstva

Představenstvo

Dagmar Stejskalová, fyzická osoba

Ostrava-Moravská Ostrava, 30. dubna 2327/8, PSČ 702 00

funkce: člen představenstva
členství od: 05.04.2006
MUDr. Magdalena Štípalová, fyzická osoba

Ostrava-Moravská Ostrava, 30.dubna 2327/8, PSČ 702 00

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 25.03.2009
ve funkci od: 03.05.2010
Pavel Vlček, fyzická osoba

Ostrava-Moravská Ostrava, 30.dubna 2327/10, PSČ 702 00

funkce: předseda představenstva
členství od: 25.03.2009
ve funkci od: 03.05.2010
Eva Dejolli, fyzická osoba

Ostrava-Moravská Ostrava, 30.dubna 2327/10, PSČ 702 00

funkce: člen představenstva
členství od: 25.03.2009
Iveta Hlůžová, fyzická osoba

Ostrava-Moravská Ostrava, 30.dubna 2327/10, PSČ 702 00

funkce: člen představenstva
členství od: 25.03.2009

Jednání: Představenstvo bytového družstva je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva družstva, nebo další pověření členové představnstva družstva, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Tyto osoby jsou též oprávněny jednat za družstvo a samostatně za družstvo podepisovat. Je-li však pro právní úkon právním předpisem předepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za družstvo.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 06.02.2013. Aktualizovat data