"Harrachovské stavební bytové družstvo" v likvidaci

ČR - Liberecký kraj - Harrachov

Sídlo

Nový Svět 29, 512 46 Harrachov

"Harrachovské stavební bytové družstvo" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 25916467

Zapsáno: 22.01.1999 (spisová značka Dr 701 - Krajský soud v Hradci Králové)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 10 000Kč

Předmět podnikání

"Harrachovské stavební bytové družstvo" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených

Představenstvo

Kateřina Ulrichová, fyzická osoba

Harrachov 358

funkce: Předseda družstva
ve funkci od: 22.01.1999
Josef Paseka, fyzická osoba

Harrachov-Nový Svět 471

ve funkci od: 22.01.1999

Způsob jednání a podepisování za společnost: Podepisování za družstvo se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis předseda a místopředseda.

Likvidace

Martin Němec, fyzická osoba

Držkov 62, PSČ 468 24

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 04.01.2008
ostatní skutečnosti:

Mimořádnou členskou schůzí konanou dne 20.12.2006 se "Harrachovské stavební bytové družstvo" z r u š u j e s likvidací dnem 1.1.2007 a jmenuje se likvidátor Martin Němec.

"Harrachovské stavební bytové družstvo" v likvidaci, se sídlem Nový Svět 29, Harrachov, identifikační číslo 259 16 467, se v y m a z á v á  z obchodního rejstříku po ukončené likvidaci, a to ke dni právní moci rozhodnutí.


Poslední aktualizace dat: 29.05.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.