"NADACE INGRID WLADUFSENOVÉ"

ČR - Karlovarský kraj - Březová


Sídlo

Březová-Kostelní Bříza 20, PSČ 356 01

"NADACE INGRID WLADUFSENOVÉ" - detailní informace

Právní forma: Nadace
IČ: 25967487

Zapsáno: 20.06.2002 (spisová značka N 102 - Krajský soud v Plzni)

Kapitál společnosti

 • Nadační jmění - 1 143 560Kč

Účel nadace

"NADACE INGRID WLADUFSENOVÉ" podniká v následujících oborech:

 • Rozvoj tělovýchovy a sportu
 • Podpora soukromého podnikání
 • Rozvoj vzdělání
 • Rozvoj vědy
 • Ochrana kulturních památek a tradic
 • Ochrana životního prostředí
 • Sociální podpora
 • Ochrana lidských práv a jiných humanitárních hodnot
 • Rozvoj duchovních hodnot
 • Rozvoj občanské společnosti v České republice a jeho podpora z nestátních neziskových zdrojů, zejména:
 • Podpora bytové výstavby
 • Podpora aktivit vedoucích k porozumění mezi národy
 • Podpora boje proti šíření toxikomanie
 • Podpora boje proti šíření xenofobie

Správní rada

VLADIMÍR ČÍHAL, fyzická osoba

Březová, Gen. Svobody 347, PSČ 356 01

funkce: člen správní rady
Ing. VLADIMÍR ČÍHAL, fyzická osoba

Březová, Gen. Svobody 347, PSČ 356 01

funkce: Člen
členství od: 01.11.2008
Petra Toušová, fyzická osoba

Sokolov, Slavíčkova 1690, PSČ 356 05

funkce: Předsedkyně
členství od: 29.05.2003
ve funkci od: 26.06.2003

Způsob jednání za společnost: Jménem nadace jednají vždy nejméně dva členové správní rady. Za nadaci podepisují tak, že k vytištěnému nebo jinak vyznačenému názvu nadace připojí svůj podpis.

Revizoři

JIŘÍ ČÍHAL, fyzická osoba

Březová, Gen. Svobody 347, PSČ 356 01

ve funkci od: 24.04.2009

Zřizovatelé nadace,

Ekoinvest Sokolov spol. s r.o., právnická osoba

Březová-Kostelní Bříza 20, PSČ 356 01

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Nadační jmění je tvořeno vkladem nemovitostí - rekreační dům v Kostelní Bříze č.ev. 37, na parcele p.č. 40/2, o výměře 329 m2 a pozemek p.č. 532 o výměře 17 m2, v k.ú. Kostelní Bříza, obec Březová, okres Sokolov, zapsané na listě vlastnictví č. 36. Nemovitosti jsou popsány a oceněny znaleckým posudkem soudní znalkyně z oboru ekonomika (ceny a odhady) Ing. Ivy Lavičkové ze dne 23.08.2010. Dle tohoto znaleckého ocenění hodnota nepeněžitého vkladu činí celkem částku 1. 143.560,- Kč.


Poslední aktualizace dat: 09.12.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.