"Bytové družstvo Františka Ondříčka 4"

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice-České Budějovice 2, Fr. Ondříčka 977/4, PSČ 370 11

"Bytové družstvo Františka Ondříčka 4" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 26020700

Zapsáno: 19.01.2000 (spisová značka Dr 541 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 3 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Františka Ondříčka 4" podniká v následujících oborech:

  • zabezpečení provozu a správy bytového fondu a s tím souvisejících nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva

Představenstvo

Karel Ježek, fyzická osoba

České Budějovice-České Budějovice 2, Fr. Ondříčka 977/4, PSČ 370 11

funkce: předseda představenstva
členství od: 19.04.2009
ve funkci od: 19.04.2009
Jiří Veselý, fyzická osoba

České Budějovice-České Budějovice 2, Fr. Ondříčka 977/4, PSČ 370 11

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 19.04.2009
ve funkci od: 19.04.2009
Michal Malý, fyzická osoba

České Budějovice-České Budějovice 2, Fr. Ondříčka 977/4, PSČ 370 11

funkce: člen představenstva
členství od: 19.04.2009

Statutárním orgánem družstva je představenstvo.Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Podepisování za družstvo se děje tak, že k natištěnému, napsanému nebo jinak zobrazenému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva současně.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 01.06.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.