"Bytové družstvo Průběžná" v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice


Sídlo

České Budějovice, Průběžná 38, PSČ 370 04

"Bytové družstvo Průběžná" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 26022826

Zapsáno: 06.03.2000 (spisová značka Dr 551 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 1 500Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Průběžná" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Předmětem činnosti družstva je uspokojování bytových potřeb členů družstva popř. nečlenů družstva za podmínek vyplývajících z těchto stanov a příslušných právních předpisů, zejména zabezpečování údržby, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro členy družstva a další nájemce, směřující k zajištění plného a nerušeného výkonu práv spojených s užíváním bytů a jejich příslušenství.

Představenstvo

Ing. Pavel Vyskočil, fyzická osoba

České Budějovice, Průběžná 36

funkce: předseda
Helena Šimánková, fyzická osoba

České Budějovice, Průběžná 38

funkce: místopředseda
Alena Huleová, fyzická osoba

České Budějovice, Průběžná 40

funkce: člen

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Podepisování za družstvo se děje tak, že k natištěnému, napsanému nebo jinak zobrazenému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva současně. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné občany a organizace.

Likvidace

Ing. Pavel Vyskočil, fyzická osoba

České Budějovice, Průběžná 2502/36, PSČ 370 04

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 02.10.2009
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím členské schůze bylo družstvo ke dni 16.6.2008 zrušena s likvidací.

Vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku Bytové družstvo Průběžná v likvidaci, včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 01.06.2012. Aktualizovat data