"Družstvo Na Zámecké" - v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - Chýnov


Sídlo

Chýnov, Zámecká 5, PSČ 391 55

"Družstvo Na Zámecké" - v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 26054370

Zapsáno: 28.12.2002 (spisová značka Dr 672 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 10 000Kč

Předmět činnosti

"Družstvo Na Zámecké" - v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových a společných prostor
  • Zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu včetně pozemků ve vlastnictví družstva

Představenstvo

Jiří Slavík, fyzická osoba

Přerov-Přerov I - Město, Wurmova 514/11

funkce: Předseda
členství od: 28.12.2002
ve funkci od: 28.12.2002

Jménem družstva jedná předseda družstva samostatně ve všech věcech. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě družstva připojí předseda svůj podpis.

Likvidace

Ing. Miloslav Drápala, fyzická osoba

Tábor, Náchodská 2663, PSČ 390 03

Za společnost se likvidátor podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě s dodatkem v likvidaci, připojí svůj podpis s dovětkem likvidátor.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 24.02.2011
ostatní skutečnosti:

Vymazává se ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.


Poslední aktualizace dat: 02.06.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.