"L + J" build v.o.s. v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - Vodňany


Sídlo

Vodňany-Vodňany II, Říční 230, PSČ 389 01

"L + J" build v.o.s. v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Veřejná obchodní společnost
IČ: 26107228
záznam v živnostenském rejstříku: ,,L + J" build v.o.s v likvidaci

Zapsáno: 26.06.2006 (spisová značka A 8348 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Předmět podnikání

"L + J" build v.o.s. v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • zednictví

Statutarní orgán společnosti

Luboš Štverák, fyzická osoba

Dubné 67, PSČ 373 84

funkce: společník
ve funkci od: 26.06.2006
Josef Čejka, fyzická osoba

Netolice, Nádražní 103, PSČ 384 11

funkce: společník
ve funkci od: 26.06.2006

Statutárním orgánem oprávněným jednat ve věcech společnosti je každý ze společníků.

Likvidace

Ing. Štěpán Bláha, fyzická osoba

České Budějovice, Žižkova 175/5, PSČ 370 01

Společníci bez vkladu

Luboš Štverák, fyzická osoba

Dubné 67, PSČ 373 84

Josef Čejka, fyzická osoba

Netolice, Nádražní 403, PSČ 384 11

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Prachaticích ze dne 17.9.2008 č.j. 7 Nc 2685/2008-7 byla nařízena ve věci oprávněného Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, proti povinnému Josefu Čejkovi, nar. 25.9.1966, Nádražní 403, 384 11 Netolice, exekuce na majetek povinného podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Prachaticích ze dne 3.3.2008 č.j. 12 Ro 235/2008-47. Provedením této exekuce byl pověřen Mgr. Otakar Kořínek, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 3, se sídlem kanceláře Praha 8, Pobřežní 34, který exekučním příkazem ze dne 31.10.2008 č.j. 039 EX 2944/08-19 rozhodl o provedení exekuce postižením podílu povinného jako společníka ve společnosti: "L + J" build v.o.s., IČ 26107228, se sídlem Říční 230, Vodňany.
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Společnost byla zrušena podle ust. § 88 odst.1 písm.f) obch.zák. na základě pravomocného nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu společníka.


Poslední aktualizace dat: 04.06.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.