"Bytové družstvo Přátelství PT"

ČR - Jihočeský kraj - Prachatice


Sídlo

Prachatice-Prachatice II, nám. Přátelství 664, PSČ 383 01

"Bytové družstvo Přátelství PT" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 26110547

Zapsáno: 21.10.2006 (spisová značka Dr 775 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 52 000Kč
  • Základní vklad - 2 000Kč

Předmět činnosti

"Bytové družstvo Přátelství PT" podniká v následujících oborech:

  • zabezpečování provozu, správy, údržby, rekonstrukce a oprav bytových a nebytových prostor
  • přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních smluv
  • poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů a nebytových a společných prostor
  • zabezpečení hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku, zejména po stránce právní, finanční a účetní

Představenstvo

Jitka Geierová, fyzická osoba

Prachatice-Prachatice II, Náměstí Přátelství 664, PSČ 383 01

funkce: předseda
členství od: 21.10.2006
ve funkci od: 21.10.2006
Ladislav Dunaj, fyzická osoba

Prachatice-Prachatice II, Náměstí Přátelství 663, PSČ 383 01

funkce: místopředseda
členství od: 21.10.2006
ve funkci od: 21.10.2006
Ing. Josef Brak, fyzická osoba

Prachatice-Prachatice II, Náměstí Přátelství 664, PSČ 383 01

funkce: člen představenstva
členství od: 21.10.2006
ve funkci od: 21.10.2006
Adolf Pešek, fyzická osoba

Prachatice-Prachatice II, Náměstí Přátelství 663, PSČ 383 01

funkce: člen představenstva
členství od: 21.10.2006
ve funkci od: 21.10.2006

Jménem družstva jedná předseda družstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda ( popř.místopředseda) a místopředseda nebo další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 04.06.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.