Nadace SYNOT

ČR - Zlínský kraj - Uherské Hradiště


Sídlo

Uherské Hradiště-Mařatice, Jaktáře 1475, PSČ 686 01

Nadace SYNOT - detailní informace

Právní forma: Nadace
IČ: 26218330

Zapsáno: 11.07.2000 (spisová značka N 231 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Nadační jmění - 500 000Kč

Účel nadace

Nadace SYNOT podniká v následujících oborech:

  • Nadace se zřizuje za účelem shromažďování finančních prostředků od dárců a poskytování nadačních příspěvků v těchto oblastech: 1. rozvoj duchovních hodnot se zaměřením zejména na a) na podporu zvyšování úrovně vzdělanosti, b) na podporu rozvoje osobnosti, c) podporu uplatňování etických hodnot ve společnosti, 2. rozvoj křesťanské kultury, podpora církví a jimi zřízených institucí, 3. ochrana lidských práv 4. výchova a vzdělávání se zaměřením zejména na a) podporu výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a ostatních studujících na všech stupních vzdělávací soustavy, včetně příspěvků na činnost dětí a mládeže v zájmových organizacích a sportovních klubech, b) podporu volnočasových aktivit, c) podporu studijních a odborných stážích českých občanů v zahraničí, 5. rozvoj kultury a umění se zaměřením zejména na a) obnovu kulturního dědictví českého státu, b) podporu živého umění včetně lidového c) presentace českého umění a české kultury v zahraničí, 6. sport a tělovýchova se zaměřením zejména na a) podporu sportu a sportovních odvětvích, jakož i presentace v zahraničí, b) podporu rozvoje motorismu, c) podporu jezdectví a hippoterapie, 7. sociální a humanitární péče včetně podpory chráněných dílen a obdobných zaříjení, 8. zdravotnictví včetně podpory speciálních zdravotních programů, 9. ochrana životního prostředí se zaměřením zejména na rozvoj obecně prospěšných programů, s důrazem na uplatnění nejnovějších ekologických a vědeckotechnických poznatků 10. věda a výzkum 11. rozvoj regionálního a komunitního života včetně podpory turistického ruchu, 12. rozvoj neziskového sektoru se zaměřením na podporu občanských aktivit, nadací a nadačních fondů a organizací poskytujících obecně prospěšné služby.

Revizoři

Mgr. Petra Finferová, fyzická osoba

Veselí nad Moravou, náměstí Míru 637, PSČ 698 01

ve funkci od: 31.10.2011

Zřizovatelé nadace,

Ivo Valenta, fyzická osoba

Monte-Carlo, Avenue Saint Roman 7, PSČ 980 00, Monacké knížectví

Správní rada

JITKA VALENTOVÁ, fyzická osoba

Praha 8-Libeň, Sokolovská 541/198, PSČ 180 00

funkce: člen správní rady
ve funkci od: 09.01.2013
LUDMILA MALÍKOVÁ, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Mařatice, Strmá 524, PSČ 686 05

členství od: 27.06.2013
VERONIKA LUKÁŠOVÁ NEUMANOVÁ, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Dlouhá 1303, PSČ 686 01

funkce: člen
ve funkci od: 07.02.2011
MICHAELA PAVLÍČKOVÁ KUŘINOVÁ, fyzická osoba

Bílovice 24, PSČ 687 12

funkce: předseda správní rady
členství od: 27.06.2013
ve funkci od: 27.06.2013

Způsob jednání správní rady: Jménem nadace jedná každý člen správní rady samostatně. Podepisování za nadaci se děje tak, že k názvu nadace připojí své podpisy dva členové správní rady.

stav subjektu: Aktivní
nadační majetek:

Nadační jmění je tvořeno peněžitým vkladem na zvláštním účtě č.ú. 107846209/0300 vedeném u Prvního slováckého spořitelního družstva, Uherské Hradiště.


Poslední aktualizace dat: 01.02.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.