"Valašská šance - obecně prospěšná společnost"

ČR - Zlínský kraj - Zlín


Sídlo

Zlín, Chelčického 826, PSČ 763 02

"Valašská šance - obecně prospěšná společnost" - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 26218879
záznam v živnostenském rejstříku: "Valašská šance - obecně prospěšná společnost"

Zapsáno: 17.07.2000 (spisová značka O 163 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

"Valašská šance - obecně prospěšná společnost" podniká v následujících oborech:

  • vytvoření podmínek pro seberealizaci ve volném čase
  • vytvoření možnosti seberealizace osob s TZP a ZPS zajištěním práce odpovídající zdravotnímu stavu a postižení jednotlivých osob
  • zařazení lidí s TZP a ZPS do běžného života

Správní rada

Marta Kolínková, fyzická osoba

Štítná nad Vláří 508, PSČ 763 33

Zdeňka Konečná, fyzická osoba

Zlín, Podvesná VI/2030, PSČ 760 01

Ing. Marcela Kalábová, fyzická osoba

Zlín, Chelčického 826, PSČ 763 02

Způsob jednání správní rady: Za radu se podepisuje její předseda společně s jedním členem.

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Zdeňka Konečná, fyzická osoba

Zlín, Podvesná VI/2030, PSČ 760 01

Ing. Marcela Kalábová, fyzická osoba

Zlín, Chelčického 826, PSČ 763 02

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 09.06.2009
ostatní skutečnosti:

Obchodní společnost "Valašská šance - obecně prospěšná společnost" se sídlem Chelčického 826, IČ 262 18 879 se zrušuje podle ust. § 68 odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku ke dni 13.8.2008.

Z obchodního rejstříku se vymazává: "Valašská šance - obecně prospěšná společnost" Se sídlem: Zlín, Chelčického 826, PSČ 763 02 IČ: 262 18 879 Se všemi ostatními zápisy. Právní důvod výmazu společnosti:Subjekt se vymazává po zrušení konkursu na majetek dlužníka pro nedostatek majetku.


Poslední aktualizace dat: 09.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.