"Společenství domu Čermákova 19"

ČR - Jihomoravský kraj - Znojmo


Sídlo

Znojmo, Čermákova 19, PSČ 669 02

"Společenství domu Čermákova 19" - detailní informace

Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
IČ: 26248441

Zapsáno: 18.04.2001 (spisová značka S 419 - Krajský soud v Brně)

Předmět činnosti

"Společenství domu Čermákova 19" podniká v následujících oborech:

  • Správa domu Čermákova 19,669 02 Znojmo

Statutární orgán

Irena Veselá, fyzická osoba

Znojmo, Čermákova 915/19, PSČ 669 02

funkce: Pověřený vlastník
ve funkci od: 18.09.2002

Jménem společenství jedná pověřený vlastník

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Společenství vzniklo zápisem do katastru nemovitostí, který je veden katastrálním úřadem ve Znojmě pod č.j.20110 V41515/00 dne 23.5.2000


Poslední aktualizace dat: 08.06.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.