SGS, a.s.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 8


Sídlo

Praha 8, Sokolovská čp.541, PSČ 181 00

SGS, a.s. - detailní informace

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 26251370
záznam v živnostenském rejstříku: SGS, a.s.

Zapsáno: 12.06.2001 (spisová značka B 7506 - Městský soud v Praze)

Akcie:

  • Akcie na majitele, hodnota: 100000.00, počet: 5
    v listinné podobě
  • Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1000000.00, počet: 56
    v listinné podobě

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 56 500 000Kč (splaceno 56 500 000Kč)

Předmět podnikání

SGS, a.s. podniká v následujících oborech:

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Statutární orgán - představenstvo

Miroslav Valenta, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Mařatice, Vinohradská 274, PSČ 686 05

funkce: předseda představenstva
členství od: 27.06.2011
ve funkci od: 27.06.2011
Mgr. Pavel Michalcio, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Stonky 630, PSČ 686 01

funkce: místopředseda představenstva
členství od: 08.02.2010
ve funkci od: 08.02.2010
Ing. Kvetoslava Klčovská, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Jaroslava Staňka 860, PSČ 686 05

funkce: člen představenstva
členství od: 30.08.2010

Za společnost jednají členové představenstva samostatně. Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo členem představenstva, nebo místopředseda představenstva a člen představenstva společně.

Dozorčí rada

MIROSLAV VALENTA, fyzická osoba

Bratislava-Nové Město, Vajnorská 10096/3, PSČ 831 03, Slovenská republika

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 08.02.2010
RUDOLF GREGOR, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Mařatice, Na Vyhlídce 1483, PSČ 686 05

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 23.07.2008
JITKA VALENTOVÁ, fyzická osoba

Praha 8-Libeň, Sokolovská 541/198, PSČ 180 00

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 27.06.2011
ve funkci od: 27.06.2011

Prokura

Ivo Valenta, fyzická osoba

Monte-Carlo, Avenue Saint Roman 7, PSČ 980 00, Monacké knížectví

Prokurista je oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Prokurista jedná a podepisuje za společnost tím způsobem, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě podnikatele připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 25.09.2012
ostatní skutečnosti:

Společnost zanikla sloučením se společností SYNOT W, a.s. se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Jaktáře 1475, IČ: 255 48 832.

Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.

Společnost SGS, s.s. se sídlem Praha 8, Sokolovská čp. 541, PSČ 181 00, IČ: 262 51 370, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 7506, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením se vznikem jedné nové nástupnické obchodní společnosti CARNET MONITOROVÁNÍ VOZIDEL s.r.o. s tím, že na společnost CARNET MONITOROVÁNÍ VOZIDEL s.r.o. přešla odštěpovaná část jmění společnosti SGS, a.s.se sídlem Praha 8, Sokolovská čp. 541, PSČ 181 00, IČ: 262 51 370, jak je tato část jmění specifikovaná v příloze č. 1 k projektu rozdělení. Vyčleněná část jmění rozdělované společnosti byla podle ust. § 28 a ust. § 254 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, oceněna posudkem znalce, společností MONTEKALA, spol. s r.o. se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, IČ: 448 46 762, který byl za tímto účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23.6.2009, čj. 2 Nc 4660/2009-8, které nabylo právní moci dne 16.7.2009.


Poslední aktualizace dat: 21.01.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.