"ABRAXIS" Vertriebs - gesellschaft m.b.H. - organizační složka

ČR - Olomoucký kraj - Skrbeň


Sídlo

Skrbeň, Hlavní 17/16, PSČ 783 35

"ABRAXIS" Vertriebs - gesellschaft m.b.H. - organizační složka - detailní informace

Právní forma: Odštěpný závod
IČ: 26266601
záznam v živnostenském rejstříku: "ABRAXIS" Vertriebs-gesellschaft m.b.H.

Zapsáno: 21.11.2001 (spisová značka AX 809 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

"ABRAXIS" Vertriebs - gesellschaft m.b.H. - organizační složka podniká v následujících oborech:

  • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • pronájem a půjčování věcí movitých
  • realitní činnost
  • velkoobchod
  • zprostředkování obchodu
  • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
  • činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví
  • zprostředkování služeb

Firmy na stejné adrese:

Vedoucí odštěpených závodů

Dipl. Ing. Gerald Aichinger, fyzická osoba

Neufahrnerstrasse 101, 446614 Marchtrenk, Rakouská republika

pobyt v České republice: Dvořákova č. p. 21 370 01 České Budějovice Způsob jednání za organizační složku: vedoucí organizační složky, který je zapsán do obchodního rejstříku, je zmocněn činit veškeré právní úkony týkající se této složky.

Zřizovatelé odštěpného závodu

"ABRAXIS" Vertriebs - gesellschaft m. b. H., právnická osoba

Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakouská republika

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Právo státu, který se zahraniční osoba řídí: rakouské právo

Zahraniční osoba je zapsaná ve firemní knize Zemského soudu ve Welsu, Rakousko, číslo zápisu FN 107230 t

předmět podnikání zahraniční osoby: podnikové poradenství

výše upsaného základního kapitálu: 500.000,-- rakouských šilinků

statutární orgán zahraniční osoby: Dipl. Ing. Gerald Aichinger, nar. 27. 8. 1943, bytem Neufahrnerstrasse 101, 4614 Marchtrenk, Rakousko, pobyt v ČR: Dvořákova č. p. 21, 370 01 České Budějovice den vzniku funkce: zastupuje od 19. 5. 1988 samostatně způsob jednání: Společnost je, pokud je ustanoveno více jednatelů, zastupována dvěma jednateli společně nebo jedním z nich společně s prokuristou. Valná hromada může, i když je ustanoveno více jednatelů, udělit jednotlivým z nich oprávnění k samostatnému zastupování.


Poslední aktualizace dat: 08.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.