"Grohova24, Brno, bytové družstvo"

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Sídlo

Brno-střed, Grohova 24/120, PSČ 602 00

"Grohova24, Brno, bytové družstvo" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 26294273

Zapsáno: 07.08.2002 (spisová značka Dr 3504 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 0Kč
  • Základní vklad - 0Kč

Předmět podnikání

"Grohova24, Brno, bytové družstvo" podniká v následujících oborech:

  • pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů,nebytových prostor a společných prostor.

Představenstvo

Jiří Havel, fyzická osoba

Brno, Grohova 24

funkce: předseda
ve funkci od: 07.08.2002
Bořivoj Macík, fyzická osoba

Brno, Grohova 24

funkce: místopředseda
ve funkci od: 07.08.2002
Karel Kýr, fyzická osoba

Brno, Grohova 24, PSČ 602 00

funkce: místopředseda
ve funkci od: 07.08.2002

Jménem družstva jedná navenek předseda.Předseda je oprávněn sám zavazovat družstvo do výše částky 10.000,-- Kč v rozsahu běžného provozu družstva, běžných oprav a údržby majetku družstva.K právním úkonům přesahujícím uvedený limit potřebuje předseda souhlas alespoň jednoho místopředsedy družstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a místopředseda.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 09.06.2012. Aktualizovat data