"Bytové družstvo Levá 475" v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4


Sídlo

Praha 4, Levá 475/15, PSČ 147 00

"Bytové družstvo Levá 475" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 26713705

Zapsáno: 14.08.2002 (spisová značka Dr 5597 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 50 150Kč
  • Základní vklad - 2 950Kč

Předmět činnosti

"Bytové družstvo Levá 475" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem bytů a nebytových prostor
  • zabezpečování provozu,správy,údržby a oprav bytového a nebytového fondu,včetně pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva

Představenstvo

Ing. Bc. Alena Paukrtová, fyzická osoba

Praha 4-Podolí, Levá 475/15, PSČ 147 00

funkce: předseda představenstva
ve funkci od: 19.10.2009
Ing. Magdaléna Fialová, fyzická osoba

Praha 4, Kloboučnická 1602/10, PSČ 140 00

funkce: místopředseda představenstva
ve funkci od: 03.01.2006
Mgr. Lucie Pufferová, fyzická osoba

Praha 4, Levá 475/15, PSČ 147 00

funkce: člen předtstavenstva

za družstvo jedná předseda,popř. místopředseda nebo další člen pověřený členskou schůzí.Pro úkony družstva,pro které je předepsána písemná forma,je třeba podpisu předsedy a místopředsedy ,popř. dalšího člena družstva.

Likvidace

JUDr. Jiří Slavětínský, fyzická osoba

Praha 9-Letňany, Chlebovická 493, PSČ 199 00

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Dne 21.3.2012 rozhodla členská schůze "Bytového družstva Levá 475" o zrušení družsva s likvidací k datu 31.3.2012 a o jmenování likvidátora.


Poslední aktualizace dat: 20.06.2012. Aktualizovat data