" INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES AND COLLEGES S.A. - organizační složka "

ČR - Hlavní město Praha - Praha 10


Sídlo

Praha 10-Strašnice, Pod strašnickou vinicí 14, PSČ 100 00

" INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES AND COLLEGES S.A. - organizační složka " - detailní informace

Právní forma: Odštěpný závod
IČ: 26742578
záznam v živnostenském rejstříku: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES AND COLLEGES S.A. orga

Zapsáno: 07.10.1999 (spisová značka A 38451 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

" INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES AND COLLEGES S.A. - organizační složka " podniká v následujících oborech:

  • organizační zajištění vzdělávacích akcí

Vedoucí odštěpených závodů

Dr.ing. Henriette Wurm von Sterndorff, fyzická osoba

Praha 10, Pod strašnickou vinicí 14/3247, PSČ 100 00

Zřizovatelé odštěpného závodu

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES AND COLLEGES S.A. c/o ILS FIDUCIARY, právnická osoba

Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O.Box 3085, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 12.04.2006
ostatní skutečnosti:

Organizační složku zastupuje navenek její vedoucí.

právo státu, kterým se organizační složka řídí: British Virgin Islands

předmět podnikání zakladatele organizační složky: sdružení universit a vysokých škol, vytváření systému a akreditace studijních programů. Podnikatelská činnost v oboru školství za účelem dosažení všeobechných cílů asociace.

základní kapitál zakladatele organizační složky: USD 1 000 000 ,- (slovy: jeden milion USD)

statutární orgán zakladatele organizační složky: Ředitel a předseda správní rady: Dr. Wurm von Sterndorff Bohuslav Alex, nar. 16.9.1946, bytem March 2, 4233 Meltingen, Švýcarsko, zastupuje společnost samostatně a má samostatně podpisové právo. Zástupce ředitele: Dr. Ing. Henriette Wurm von Sterndorff, nar. 12.7.1953, bytem Praha 10, Pod strašnickou vinicí 14, zastupuje spol. samostatně a má samostatné podpisové právo.

Vymazává se společnost " INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES AND COLLEGES S.A. - organizační složka " se sídlem Praha 10, Strašnice, Pod strašnickou vinicí 14, PSČ 100 00, identifikační číslo 267 42 578 z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, kde byla vedena v oddíle A, vložka 35451. Právní důvod: rozhodnutí zakladatele o ukočení činnosti organizační složky.


Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.