" THE FREE SWISS UNIVERSITY OF ST. GEORGE'S CORP. organizační složka "

ČR - Hlavní město Praha - Praha 10


Sídlo

Praha 10-Strašnice, Pod strašnickou vinicí 14/3247, PSČ 100 00

" THE FREE SWISS UNIVERSITY OF ST. GEORGE'S CORP. organizační složka " - detailní informace

Právní forma: Zahraniční organizační složka mimo nadace a nadační fondy
IČ: 26742632
záznam v živnostenském rejstříku: THE FREE SWISS UNIVERSITY OF ST.GEORGE'S CORP. organizační složk

Zapsáno: 07.10.1999 (spisová značka A 38450 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

" THE FREE SWISS UNIVERSITY OF ST. GEORGE'S CORP. organizační složka " podniká v následujících oborech:

  • organizační zajištění vzdělávacích akcí

Vedoucí odštěpených závodů

Dr.ing. Henriette Wurm von Sterndorff,, fyzická osoba

Praha 10, Pod strašnickou vinicí 14/3247

Zřizovatelé odštěpného závodu

THE FREE SWISS UNIVERSITY OF ST. GEORGE'S CORP. c/o Corporate Services Limited, právnická osoba

The Rock, St. Goerges, Grenada, West Indies, Grenada

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 31.12.2013
ostatní skutečnosti:

Organizační složka "THE FREE SWISS UNIVERSITY OF ST. GEORGE´S CORP., IČ: 267 42 632 se vymazává ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je rozhodnutí zřizovatele o zrušení organizační složky k 31.12.2013.

Organizační složku zastupuje navenek její vedoucí.

právo státu, kterým se org. složka řídí: Grenada, W.I.

předmět podnikání zkladatele organizační složky: Manažérské studium BBA, MBA a doktorandské postgradualní studium zakončené akademickým stupněm

základní kapitál zakladatele organizační složky: USD 1 000 000,- (slovy: jeden milion USD)

statutární orgán zakladatele organizační složky: Ředitel a předseda správní rady: Dr. Wurm von Sterndorff Bohuslav Alex, nar. 16.9.1946, bytem March 2, 4233 Meltingen, Švýcarsko, zastupuje společnost samostatně a má samostatné podpisové právo.


Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.