"EMES - MINING SERVICE", organizační složka

ČR - Moravskoslezský kraj - Frýdek-Místek

Sídlo

Frýdek-Místek, ul. Malý Koloredov čp. 811, budova B, PSČ 738 01

"EMES - MINING SERVICE", organizační složka - detailní informace

Právní forma: Odštěpný závod
IČ: 26868164

Zapsáno: 24.08.2005 (spisová značka AX 908 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

"EMES - MINING SERVICE", organizační složka podniká v následujících oborech:

  • Činnost podle § 2, písm. b), c), g) a § 3, písm. a § 3, písm. a), c), i) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění, o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, tj. Ustanovení § 2 zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, g) zajišťování a likvidace starých důlních děl ,
  • Ustanovení § 3 zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkumu ložisek nevyhrazených nerostů prováděných k tomuto účelu, c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce), i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření pozemních prostorů a objemu větším než 300 m krychlových horniny.

Statutární orgán zřizovatele - zahraniční

Marek Steg, předseda představenstva, fyzická osoba

Rybnik, ul. Raciborska 62/28, PSČ 442 00, Polská republika

ve funkci od: 09.08.1997
Franciszek Ignacy Korczyk, místopředseda představenstva pro ekonomiku a finance, fyzická osoba

Katowice, ul. Promienna 11, PSČ 401 48, Polská republika

ve funkci od: 23.04.1992
Jolanta Marta Hadyk, člen představenstva, fyzická osoba

Katowice, ul. Gen Hallera 32H/8, PSČ 403 21, Polská republika

ve funkci od: 01.11.2003
Andrzej Alojzy Śmieszkoľ, místopředseda představenstva pro technické záležitosti, fyzická osoba

Bytom, ul. Worpie 10/14, PSČ 419 06, Polská republika

ve funkci od: 01.11.2003
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně nebo člen představenstva společně s prokuristou.

Zřizovatelé odštěpného závodu

"EMES - MINING SERVISE" Sp. z o.o., právnická osoba

Katowice, Mikoľowska č. 100A, PSČ 40-065, Polská republika

Identifikační číslo: 008135745

Vedoucí odštěpených závodů

Ing. Petr Chlebek, fyzická osoba

Frýdek-Místek, Skalice č. 0220, PSČ 739 08

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 19.02.2008
ostatní skutečnosti:

Datum rozhodnutí představenstva: 29.6.2005

Právo státu, kterým se řídí zahraniční osoba: polské právo, polský právní řád a předpisy platné v Polsku

Zápis do obchodního rejstříku: obchodní oddělení Krajského soudního rejstříku vedeného u Obvodního soudu v Katovicích pod č. KSR 0000145421.

Předmět podnikání zahraniční osoby: 1) výroba potravinářského zboží a nápojů 2) vydavatelská činnost, polygrafie a reprodukce nosičů informací 3) výroba koksu, výrobky rafinace ropy a jaderných paliv 4) výroba chemických produktů 5) výroba produktů z ostatních nekovových surovin 6) výroba strojů a zařízení neuvedených jinde 7) výroba strojů a elektronického přístrojového vybavení neuvedeného jinde 8) stavebnictví 9) prodej, obsluha a oprava motorových vozidel a motocyklů; maloobchodní prodej paliva pro motorová vozidla 10) velkoobchod a komisionářský obchod, s výjimkou obchodu s motorovými vozidly a motocykly 11) maloobchod, s výjimkou obchodu s motorovými vozidly a motocykly, oprava zboží pro osobní a domácí potřebu 12) hotely a restaurace 13) pozemní doprava; potrubní doprava 14) činnost podporující dopravu; činnost spojená s turistikou 15) obsluha nemovitostí 16) pronájem strojů a zařízení nevyžadujících obsluhu a půjčovna zboží pro osobní a domácí potřebu 17) vyučování 18) ostatní služby spojené s vedením obchodní společnosti s výjimkou právnické činnosti 19) ostatní finanční zprostředkování, kde není uvedeno jinde

Výše základního kapitálu: 170 000, 00 polských zlotých

Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí "EMES - MINING SERVICE", organizační složka se sídlem Frýdek-Místek, ul. Malý Koloredov čp. 811, budova B, PSČ 738 01, identifikační číslo 268 68 164 z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Výmaz byl proveden usnesením Krajského soudu Ostrava ze dne 6.2.2008 na základě návrhu doručeného soudu dne 23.1.2008.


Poslední aktualizace dat: 25.06.2012. Aktualizovat data