" Čápkova 12a, bytové družstvo" - v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Sídlo

Brno-střed, Čápkova 12a, PSČ 602 00

" Čápkova 12a, bytové družstvo" - v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 26892111

Zapsáno: 16.06.2003 (spisová značka Dr 3699 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 6 000Kč

Předmět podnikání

" Čápkova 12a, bytové družstvo" - v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů, nebytových prostor a společných prostor.

Představenstvo

Pavel Juříček, fyzická osoba

Brno, Čápkova 12a, PSČ 602 00

funkce: předseda
členství od: 16.06.2003
ve funkci od: 16.06.2003
Josef Kervitcer, fyzická osoba

Brno, Čápkova 12a, PSČ 602 00

funkce: místopředseda
členství od: 16.06.2003
ve funkci od: 16.06.2003
Ing. František Odstrčil, fyzická osoba

Brno, Čápkova 19/12a

funkce: místopředseda
členství od: 16.06.2003
ve funkci od: 16.06.2003

Způsob jednání jménem družstva: Jménem družstva jedná navenek předseda. Předseda je oprávněn sám zavazovat družstvo do výše částky Kč 10.000,- v rozsahu běžného provozu družstva, běžných oprav a údržby majetku družstva. K právním úkonům přesahujícím uvedený limit 10.000,- Kč potřebuje předseda souhlas alespoň jednoho místopředsedy. K právním úkonům přesahujícícm částku Kč 50.000,-. přitom potřebují předchozí souhlas členské schůze. Právní úkony, pro které je předepsána písemnáforma, podepisuje za družstvo předseda a místopředseda družstva.

Likvidace

Mgr. Pavel Cikánek, fyzická osoba

Brno-Židenice, Vaškova 1528/2, PSČ 615 00

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Členská schůze družstva konaná dne 9.října 2009 rozhodla o zrušení družstva s likvidací ke dni 1.ledna 2010 a jmenovala likvidátora.


Poslední aktualizace dat: 25.06.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.