" Mášova 2, bytové družstvo" v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Sídlo

Brno, Mášova 2, PSČ 602 00

" Mášova 2, bytové družstvo" v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 26901943

Zapsáno: 24.07.2003 (spisová značka Dr 3774 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 9 000Kč

Předmět činnosti

" Mášova 2, bytové družstvo" v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů, nebytových prostor a společných prostor

Představenstvo

Alena Svobodová, fyzická osoba

Brno, Mášova 2, PSČ 602 00

funkce: místopředseda představenstva
ve funkci od: 02.01.2008
Ing. Zuzana Červinková, fyzická osoba

Brno, Dunajevského 29, PSČ 616 00

funkce: předseda představenstva
ve funkci od: 24.01.2005
Michael Drštička, fyzická osoba

Brno, Mášova 2, PSČ 602 00

funkce: místopředseda představenstva
ve funkci od: 02.01.2008

Způsob jednání za družstvo: Jménem družstva jedná navenek předseda. Předseda je oprávněn sám zavazovat družstvo do výše částky 10.000,- Kč v rozsahu běžného provozu družstva, běžných oprav a údržby majetku družstva. K právním úkonům přesahujícím uvedený limit potřebuje předseda souhlas alespoň jednoho místopředsedy. K právním úkonům přesahujícím částku Kč 50.000,- přitom potřebují předchozí souhlas členské schůze. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a místopředseda družstva.

Likvidace

Ing. Jan Červinka, fyzická osoba

Brno, Dunajevského 29, PSČ 616 00

Způsob jednání: Likvidátor jménem družstva podepisuje a činí samostatně všechny úkony směřující k likvidaci družstva.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 07.09.2013
ostatní skutečnosti:

Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností.

Družstvo již není vlastníkem nemovitosti z důvodu převodu všech jednotek do vlastnictví členů družstva.


Poslední aktualizace dat: 17.02.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.