" Skořepka 12, bytové družstvo ", v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Sídlo

Brno-střed, Skořepka 12, PSČ 602 00

" Skořepka 12, bytové družstvo ", v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 26901951

Zapsáno: 24.07.2003 (spisová značka Dr 3733 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 5 000Kč

Předmět činnosti

" Skořepka 12, bytové družstvo ", v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů, nebytových prostor a společných prostor

Představenstvo

Iveta Jenšíková, fyzická osoba

Brno, Haraštova 190/19, PSČ 620 00

funkce: předseda
členství od: 21.03.2007
ve funkci od: 21.03.2007
Barbora Svitková, fyzická osoba

Vacenovice 584, PSČ 696 06

funkce: místopředseda
členství od: 21.03.2007
ve funkci od: 21.03.2007
Monika Tanečková, fyzická osoba

Prostějov, Za drahou 4275, PSČ 798 11

funkce: místopředseda
členství od: 21.03.2007
ve funkci od: 21.03.2007
Dagmar Kubenková, fyzická osoba

Brno, Dědická 904/15, PSČ 627 00

funkce: místopředseda
členství od: 21.03.2007
ve funkci od: 21.03.2007

Způsob jednání za družstvo: Jménem družsva jedná navenek předseda. Předseda je oprávněn sám zavazovat družstvo do výše částky 10000,- Kč v rozsahu běžného provozu družstva, běžných oprav a údržby majetku družstva. K právním úkonům přesahujícím uvedený limit potřebuje přredseda souhlas alespoň jednoho místopředsedy. K právním úkonům přesahující částku Kč 50.000,- přitom potřebují předchozí souhlas členské schůze. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a místopředseda družstva.

Likvidace

Iveta Jenšíková, fyzická osoba

Brno, Haraštova 190/19, PSČ 620 00

Likvidátor jménem družstva podepisuje a činí samostatně všechny úkony směřující k likvidaci družstva.
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Členská schůze dne 25.10.2010 rozhodla o zrušení družstva bez právního nástupce a o jeho vstupu do likvidace, a to ke dni 1.11.2010


Poslední aktualizace dat: 26.06.2012. Aktualizovat data