"Merhautova 38, bytové družstvo"

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Sídlo

Brno-sever, Merhautova 38, PSČ 613 00

"Merhautova 38, bytové družstvo" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 26901960

Zapsáno: 24.07.2003 (spisová značka Dr 3751 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 6 000Kč

Předmět činnosti

"Merhautova 38, bytové družstvo" podniká v následujících oborech:

  • Pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů, nebytových prostor a společných prostor

Firmy na stejné adrese:

Představenstvo

Zdena Kuchařová Kalná, fyzická osoba

Brno, Merhautova 446/38, PSČ 613 00

funkce: předseda
ve funkci od: 24.07.2003
Marie Durková, fyzická osoba

Brno, Merhautova 446/38, PSČ 613 00

funkce: místopředseda
ve funkci od: 29.04.2011
Eva Škrháková, fyzická osoba

Brno, Schodová 16, PSČ 602 00

funkce: místopředseda
ve funkci od: 24.07.2003
Norbert Nekvapil, fyzická osoba

Brno, Merhautova 446/38, PSČ 613 00

funkce: místopředseda
ve funkci od: 29.04.2011

Způsob jednání za družstvo: Jménem družstva jedná navenek předseda. Předseda je oprávněn sám zavazovat družstvo do výše částky 10000,- Kč v rozsahu běžného provozu družstva, běžných oprav a údržby majetku družstva. K právním úkonům přesahujícím uvedený limit potřebuje předseda souhlas alespoň jednoho místopředsedy. K právním úkonům přesahujícím uvedený limit potřebuje předseda souhlas alespoň jednoho místopředsedy. K právním úkonům přesahující částku Kč 50.000,- přitom potřebují předchozí souhlas členské schůze. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda a místopředseda.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 26.06.2012. Aktualizovat data