" Zámecká růže, o.p.s."

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Sídlo

Brno-střed, Veveří 13, PSČ 602 00

" Zámecká růže, o.p.s." - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 26902087

Zapsáno: 29.07.2003 (spisová značka O 221 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

" Zámecká růže, o.p.s." podniká v následujících oborech:

  • Organizování pobytových tematicky zaměřených táborů a výukových kurzů pro děti a mládež v areálu zámku Ždánice
  • Aktivně se podílet na podpoře regionálního cestovního ruchu a využití volného času v lokalitě chráněné oblasti Ždánického lesa, se zvláštním zaměřením na dopravní a brannou výchovu, ochranu životního prostředí, seminární činnost a tak se podílet na propagaci regionu
  • Podpora a propagace výroby tradičních regionálních produktů
  • Podpora projektů zaměřených na plnohodnotné zapojení tělesně postižených občanů do společenského a pracovního života
  • Pořádat na zámku Ždánice kulturní, společenské a sportovní aktivity pro všechny skupiny obyvatel
  • Iniciovat a podporovat spolupráce neziskových organizací a státní správy v daném mikroregionu

Správní rada

Svatopluk Novák, fyzická osoba

Brno, Polní 13, PSČ 639 00

funkce: předseda
ve funkci od: 29.07.2003
Ludmila Nováková, fyzická osoba

Brno, Polní 13, PSČ 639 00

funkce: člen
ve funkci od: 29.07.2003
Ing. Vojtěch Hering, fyzická osoba

Kyjov, Vrchlického 802, PSČ 694 01

funkce: člen
ve funkci od: 29.07.2003

Za správní radu jedná vždy její předseda. Podepisování za správní radu se děje tak, že k názvu společnosti jakkoliv napsanému nebo vytištěnému připojí svůj podpis předseda a jeden člen správní rady.

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Ing. arch. Iva Kotíková, fyzická osoba

Brno, Veveří 460/13, PSČ 602 00

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 26.06.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.