"BULGARIA  ER-EAD" -  organizační složka

ČR - Hlavní město Praha - Praha 6


Sídlo

Praha 6, Kněževeská 102, PSČ 161 00

"BULGARIA  ER-EAD" -  organizační složka - detailní informace

Právní forma: Odštěpný závod
IČ: 27136311

Zapsáno: 29.03.2004 (spisová značka A 49618 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

"BULGARIA  ER-EAD" -  organizační složka podniká v následujících oborech:

  • Zajišťování technického provozu letadel subjektu vlastními i cizími prostředky a vlastním i cizím personálem, dozírajícím a podílejícím se na přípravě a ošetření letadla. Toto oprávnění v sobě nezahrnuje provedení komplexního obchodního a/nebo technického a/nebo bezpečnostního odbavení letadla.
  • Zajišťování rezervace míst na leteckých spojích subjektu.
  • Používání vlastního počítačového a distribučně prodejního systému podle nediskriminačních zásad stanovených ICAO pravidly pro regulaci a provoz počítačových rezervačních a prodejně distribučních systémů (Code od Conduct for Regulation and Operation of Computer Reservation System), Evropskou konferencí pro civilní letectví a zásad stanovených předpisy ČR.
  • Vystavování a prodej přepravních dokumentů subjektu v osobní a nákladní letecké dopravě ve své kanceláři zřízené v ČR, jakož i s tím související vybírání poplatků za poskytnutí doplňkových služeb ve své kanceláři.
  • Vystavování a prodej přepravních dokumentů subjektu v osobní a nákladní letecké dopravě prostřednictvím zprostředkovatelů. Zprostředkovatelé musí být v době pověření držiteli platného živnostenského oprávnění v ČR. Může být požadováno, aby subjekt oznámil orgánům státní správy v ČR seznam zprostředkovatelů, kterým svěřil k prodeji své přepravní dokumenty a adresy jejich provozoven.

Zřizovatelé odštěpného závodu

BULGARIA ER - EAD, právnická osoba

Sofia-Slatina District, Sofia Airport, Bulharská republika

Vedoucí odštěpených závodů

Plamen Tzvetkov Atanassov, fyzická osoba

Mladost N.1, Dům 39, Sofia, Bulharská republika

v ČR bytem Velvyslanectví Bulharské republiky, Rychtářská 3, Praha 6-Dejvice
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Zahraniční obchodní rejstřík - číslo zápisu: 7100/2000-č. 909, svazek 16, str. 178 Sofijského městského soudu

Předmět podnikání zřizovatele: komplexní touroperátorské a agenturní dopravní turistické služby, mezinárodní doprava a cestovní ruch vlastními a pronajatými dopravními prostředky a ubytovacími kapacitami, organizace a prodej turistických zájezdů a akcí, pronajímání hotelů a pronájem dopravních prostředků, rezervace a prodej letenek, vlakových a autobusových jízdenek, rezervace hotelových pokojů a komplexní hotelové služby, nabídka míst a vstupenek pro jakékoli sportovní a kulturní akce, organizace jakýchkoli kongresů, symposií, konferencí, sportovních a kulturních akcí, průvodcovské a překladatelské služby, realitní a spediční činnost v oblasti letecké dopravy, sjednávání zastupitelské, agenturní a zprostředkovatelské činnosti s jinými firmami, spojenými s cestovním ruchem a leteckou dopravou, specializované letecké služby v zemi a zahraničí, doprava osob, nákladů, zavazadel a poštovních zásilek mezinárodními a vnitrostátními a  chartrovými lety a s tím spojené činnosti technické, obsluha letadel a inženýring, vnitřní a zahraniční obchod a jakákoliv další, zákonem povolená činnost.

Výše upsaného základního kapitálu: 30 160 000 Měna: bulharská leva

Statutární orgán: výkonný ředitel Konstantin Cvetanov Taskov, nar. 9.10.1951, bydliště Sofia, Bulharská republika


Poslední aktualizace dat: 04.07.2012. Aktualizovat data