CYTEC SURFACE SPECIALTIES S.A. - organizační složka

ČR - Hlavní město Praha - Praha 9


Sídlo

Praha 9, Lisabonská čp. 799, PSČ 190 00

CYTEC SURFACE SPECIALTIES S.A. - organizační složka - detailní informace

Právní forma: Zahraniční organizační složka mimo nadace a nadační fondy
IČ: 27222926

Zapsáno: 19.03.2005 (spisová značka A 51099 - Městský soud v Praze)

Předmět činnosti

CYTEC SURFACE SPECIALTIES S.A. - organizační složka podniká v následujících oborech:

  • Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako - výbušné - oxidující - extrémně hořlavé - vysoce hořlavé - hořlavé - vysoce toxické - toxické - karcinogenní - mutagenní - toxické pro reprodukci - nebezpečné pro životní prostředí - zdraví škodlivé - žíravé - dráždivé - senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Zřizovatelé odštěpného závodu

CYTEC SURFACE SPECIALTIES S.A., právnická osoba

1070 Bruxelles, Square Marie Curie 11, Belgické království

Vedoucí odštěpených závodů

ing. Lubomír Vochyán, fyzická osoba

Mratín-Čakovičky 179, PSČ 250 63

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Právní forma: veřejná společnost s ručením omezeným.

Právo státu, v němž je zřizovatel zapsán: belgické právo.

Obchodní rejstřík, v němž je zřizovatel zapsán: Rejtřík právnických osob, vedený Obchodním soudem v Bruselu.

Identifikační číslo společnosti: 0864 542.984.

Předmět podnikání zřizovatele: Společnost podniká v Belgii, jakož i v zahraničí, na svůj účet, jakož i na účet třetích osob nebo s účastí třetích osob, v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, komerčního využití na národní a mezinárodní úrovni, včetně, importu a exportu speciálních látek na základě chemických technologií nebo materiálů s vysokou přidanou hodnotou, zvláště pak pryskyřic a derivátů, barev, ředidel a inkoustů, průmyslových pryskyřic a derivátů, aditiv a adhesiv, jakož i dalších aplikací příslušných produktů. Může provádět jakékoli operace, týkající se majetku občanů, obchodního nebo průmyslového hmotného majetku nebo majetku osob v přímé nebo nepřímé relaci - úplné nebo částečné - s tou nebo onou částí předmětu své podnikatelské činnosti nebo operace takové povahy, které mají za cíl vytvořit předpoklady nebo umožnit realizaci této podnikatelské činnosti. Může se všemi prostředky účastnit v jakékoli společnosti nebo podniku s obdobným nebo příbuzným předmětem činnosti nebo jestliže by byl předmět této společnosti či podniku takové povahy, aby směřoval, byť nepřímo, k umožnění realizace podnikatelské činnosti uvedené společnosti. Společnost se může rovněž zapojit do jakékoli spolupráce, racionalizačního postupu, sdružení nebo jiného typu smluvního ujednání s vhodnými společnostmi nebo podniky.

Základní kapitál zřizovatele: Zapsaný kapitál činí částku jedno sto padesát pět milionů devět set šedesát tři tisíce EURO (155,963,000 EUR)

Statutární orgán zřizovatele - představenstvo: Baron Jacobs (Georges), narozený 4. září 1940, bytem Poverstraat 5, 1785 Brussengem, Belgické království, předseda představenstva, ustanoven 5.4.2004; pan Benoit Van Assche, narozený 26. února 1946, bytem Hof ter Weerdestraat 16, 1850 Grimbergen, Belgické království, ředitel, ustanoven 5.4.2004; paní Monika Riese-Martin, narozená 15. záři 1956, bytem Schoolstraat 43, 1640 Rhode-Saint-Genese, Belgické království, ředitel, ustanovená 5.4.2004; pan Jean-Pierre Pradier, narozený 17. dubna 1943, bytem Avenue de l´Observatoire 112, 1180 Brusel, Belgické království, ředitel, ustanoven 1.6.2004; pan Luc Misssorten, narozený 24. června 1955, bytem Slijkstraat 67, 3212 Lubbeek, Belgické království, ustanoven 1.1.2005; pan Dirk De Man, narozený 30. prosince 1946, bytem M. Thyssenlaan 49, 1780 Wemmel, Belgické království, ředitel, ustanoven 1.1.2005.

Zastupování společnosti zřizovatele: Dva ředitelé, jednající společně, zastupují společnost před soudy a jinde. V rámci provozu je společnost platně zastupována osobou, zastávající uvedené místo v řízení společnosti. Speciální plná moc dále zavazuje společnost při výkonu oprávnění v jejím rámci.


Poslední aktualizace dat: 08.07.2012. Aktualizovat data