"Bytové družstvo Husova 651 Louny", v likvidaci

ČR - Ústecký kraj - Louny


Sídlo

Louny, Husova 651, PSČ 440 01

"Bytové družstvo Husova 651 Louny", v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 27279855

Zapsáno: 11.11.2005 (spisová značka Dr 726 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 7 143Kč

Předmět činnosti

"Bytové družstvo Husova 651 Louny", v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • správa a provoz bytového fondu a nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva

Představenstvo

Hana Šalounová, fyzická osoba

Louny, Husova 651, PSČ 440 01

funkce: Předsedkyně
ve funkci od: 23.06.2008
Ludmila Doskočilová, fyzická osoba

Louny, Jarošova 1203, PSČ 440 01

funkce: Další pověřený člen
ve funkci od: 23.06.2008

Jménem družstva jedná navenek předseda. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy. V případě nepřítomnosti předsedy jedná jménem družstva navenek další pověřený člen družstva. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je v případě nepřítomnosti předsedy třeba podpisu dalšího pověřeného člena.

Likvidace

Svatopluk Čech, fyzická osoba

Dobroměřice, Polní 346, PSČ 440 01

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 07.01.2012
ostatní skutečnosti:

Právní důvod zrušení: Bytové družstvo bylo zrušeno rozhodnutím členské schůze s likvidací, a to ke dni 31.10.2008

"Bytové družstvo Husova 651 Louny", v likvidaci se sídlem Louny, Husova 651, PSČ 440 01, IČ: 272 79 855 se v y m a z á v á z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Družstvo bylo z obchodního rejstříku vymazáno na základě skončené likvidace družstva.


Poslední aktualizace dat: 10.07.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.