" Virtuální výstavy EXPONET o.p.s."

ČR - Hlavní město Praha - Praha-Dolní Měcholupy


Sídlo

Praha-Dolní Měcholupy, Kutnohorská 309, PSČ 109 00

" Virtuální výstavy EXPONET o.p.s." - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 27630404

Zapsáno: 01.12.2006 (spisová značka O 458 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

" Virtuální výstavy EXPONET o.p.s." podniká v následujících oborech:

  • výstavnická a vydavatelská činnost na Internetu
  • poskytování obecně prospěšných služeb v oblastech tvůrčích činností - získávání, pořizovaní, shromažďování, zpracovávání, uchovávání, distribuce, prezentace a odborné reflexe veřejně přístupných studijních, informačních a dokumentačních systémů kulturních hodnot a kulturního dědictví v digitální podobě, zejména na Internetu, a to jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku bez ohledu na geografickou oblast a předmětné časové období
  • pořízení, zpřístupnění a provozování studijních sbírkotvorných, katalogizačních,dokumentačních,odborně vzdělávacích, publikačních, propagačních a popularizačních zdrojů a aktivit k těmto účelům jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku
  • podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku zejména v oblastech zaměřených na výtvarné umění, poštovnictví, filatelii, numismatiku, bibliofilii a další oblasti sběratelského zájmu
  • tvorba, rozvoj a provozování interaktivních internetových a multimediálních projektů s cílem zapojení zejména mladých generací prostřednictvím aktivit volného času do rozvoje a rozšiřování informačních technologií; přispět k prohlubování "počítačové gramotnosti " a k rozšiřování kulturního dědictví prostřednictvím moderních forem komunikace 21. století
  • posílení evropského a mezinárodního kontextu vzdělávání a výměny informací osvětou v oblasti umění, poštovnictví, polygrafie, knihovnictví, muzejnictví, výstavnictví a v oblastech širokého sběratelského zájmu pro všechny zájemce o činnost společnosti a to jak v tuzemském, tak v mezinárodním měřítku

Firmy na stejné adrese:

Správní rada

Ing. Břetislav Janík, fyzická osoba

Praha 10-Petrovice, Rezlerova 289, PSČ 109 00

funkce: předseda správní rady
ve funkci od: 01.12.2006
Ing. Pavel Pittermann, fyzická osoba

Praha 5, Peškova 966/8, PSČ 152 00

funkce: člen správní rady
členství od: 12.09.2008
Ing. Milan Černík, fyzická osoba

Praha 4-Lhotka, Mirotická 954, PSČ 142 00

funkce: člen správní rady
členství od: 08.01.2009

Za správní radu jedná navenek jménem společnosti předseda správní rady.

Dozorčí rada

Ing. Vít Vaníček, fyzická osoba

Mnichovice, Skuhrovecká 133, PSČ 251 64

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 01.12.2006
ve funkci od: 01.12.2006
Ing. Vladimír Münzberger, fyzická osoba

Praha 6, Na Hutích 757/14, PSČ 160 00

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 01.01.2008
VLADIMÍR MALOVÍK CSc., fyzická osoba

Praha 4-Krč, Točitá 1731/15, PSČ 140 00

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 08.01.2009

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Ing. Milan Černík, fyzická osoba

Praha 4-Lhotka, Mirotická 954, PSČ 142 00

Ing. Břetislav Janík, fyzická osoba

Praha 10-Petrovice, Rezlerova 289, PSČ 109 00

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 29.07.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.