"AZIS" - MINING SERVICE, organizační složka

ČR - Moravskoslezský kraj - Havířov


Sídlo

Havířov-Prostřední Suchá, Dělnická 883, PSČ 735 64

"AZIS" - MINING SERVICE, organizační složka - detailní informace

Právní forma: Odštěpný závod
IČ: 27838943
záznam v živnostenském rejstříku: "AZIS" - MINING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zapsáno: 19.03.2008 (spisová značka AX 1003 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

"AZIS" - MINING SERVICE, organizační složka podniká v následujících oborech:

  • činnosti podle § 2 písm. b), c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: § 2 Hornická činnost: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, včetně servisních činností s tím spojených dodavatelským způsobem.
  • Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Zřizovatelé odštěpného závodu

"AZIS" - MINING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, právnická osoba

Sídlo: ul. Rybnicka 6, 44-335, Jastrzębie - Zdrój, Polská republika, IČ (REGON) 272034407. Výše základního kapitálu: 54.000,-polských zlotých. Právo státu, kterým se řídí zahraniční osoba: polské právo, právní řád a předpisy platné v Polské republice. Zápis do obchodního rejstříku: obchodní oddělení Krajského soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Gliwicich pod č. 0000206173. Datum rozhodnutí představenstva o založení organizační složky: 29.2.2008.

Statutární orgán zřizovatele - zahraniční

Marian Andrzej Lasek, fyzická osoba

Rybnik, Żużlowa 24, PSČ 442 00, Polská republika

funkce: předseda představenstva
ve funkci od: 15.09.1993

Vedoucí odštěpených závodů

Marian Andrzej Lasek, fyzická osoba

Rybnik, Żużlowa 24, PSČ 442 00, Polská republika

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 05.12.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.