,, Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František "

ČR - Středočeský kraj - Sázava


Sídlo

Sázava, Pod Čihadlem 386, PSČ 285 06

,, Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František " - detailní informace

Právní forma: Nadace
IČ: 27899161

Zapsáno: 25.05.2007 (spisová značka N 642 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Nadační jmění - 1 754 312Kč

Účel nadace

,, Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František " podniká v následujících oborech:

  • Zachování a obnova nejstarší dochované sklářské huti v Sázavě a její následné uvedení v aktivní život, tj. její provozování sloužící obecně prospěšným cílům: rozvoji duchovních hodnot, zachování tradic a podpoře vodackého sportu.
  • Provozování rekonstruované sklářské hutě František, postavené v roce 1882, jako kulturního a společenského centra se záměrem a) instalování stálé výstavy historie města, historie Skláren Kavalier, prezentace významných osobností spojených se Sázavou, b) prvozování literární a umělecké kavárny klubovního typu, c) zřízení a provozování ubytovny pro vodáky
  • Zakoupení a rekonstrukce sklářské hutí František, tj. budovy č.p. 218 postavené na pozemku parc.č. 474 a pozemku parc.č. 474 zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním území Sázava, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracovniště Benešov, na listu vlastnictví č. 24 pro katastrální území Sázava.

Zřizovatelé nadace,

Ing. Josef Viewegh, fyzická osoba

Sázava, Pod Čihadlem 386, PSČ 285 06

zemřelý dne 21.3.2006

Revizoři

Ing. Miriam Houdová, fyzická osoba

Uhlířské Janovice, Mánesova 352, PSČ 285 04

ve funkci od: 25.05.2007

Správní rada

Ing. Arch. Zdeněk Žilka, fyzická osoba

Praha 8, Klapkova 11, PSČ 182 00

členství od: 25.05.2007
Ing. Arch. František Pospíšil, fyzická osoba

Praha 4, Hlavní 1196/30, PSČ 140 00

členství od: 25.05.2007
JUDr. Slávka Vieweghová, fyzická osoba

Sázava, Pod Čihadlem 386, PSČ 285 06

členství od: 25.05.2007
Milan Štědra, fyzická osoba

Sázava, Anenská 171, PSČ 285 06

členství od: 25.05.2007
MUDr. Leoš Šedo, fyzická osoba

Sázava, U Remízu 140, PSČ 285 06

členství od: 25.05.2007
Ing. Jiří Huml, fyzická osoba

Sázava, Pražská 140, PSČ 285 06

členství od: 25.05.2007
Pavlína Drahotová, fyzická osoba

Choratice 14, PSČ 285 06

členství od: 25.05.2007
Jaroslav Dušek, fyzická osoba

Černošice, Tyršova 930, PSČ 252 28

členství od: 25.05.2007
Helena Dubničová, fyzická osoba

Sázava, Jiráskova 312, PSČ 285 06

členství od: 25.05.2007

Jménem nadace jednají a podepisují vždy dva členové správní rady společně.

stav subjektu: Aktivní
nadační majetek:

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 49/100 na budově č.p. 218, způsob využití výroba, postavené na pozemku parc.č.474

Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 49/100 na pozemku parc.č.474 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.952 m?, zapsaný na listu vlastnictví č. 11076 pro katastrální území a obec Sázava


Poslední aktualizace dat: 27.01.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.