,,DOPRAVA V 21. STOLETÍ o.p.s." v likvidaci


Sídlo

Praha 9-Vysočany, Ke Klíčovu 2, PSČ 190 00

,,DOPRAVA V 21. STOLETÍ o.p.s." v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 28255291

Zapsáno: 04.03.2008 (spisová značka O 557 - Městský soud v Praze)

Předmět podnikání

,,DOPRAVA V 21. STOLETÍ o.p.s." v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • podpora zahraničních styků a spolupráce v oblasti městské, vnitrostátní a zahraniční dopravy a v zemědělství -podpora, evidence a monitorování projektů v oblasti městské, vnitrostátní a zahraniční dopravě a v zemědělství -podpora vzdělávání v oblasti rozvoje městské, vnitrostátní a zahraniční dopravy a v zemědělství -informační podpora v oblasti městské, vnitrostátní a zahraniční dopravy a v zemědělství -využití informací v oblasti městské, vnitrostátní a zahraniční dopravy a zemědělství -shromažďování informací v oblasti dopravy a zemědělství -spolupráce s dalšími institucemi státního i nestátního sektoru v oblasti městské, vnitrostátní a zahraniční dopravy a v zemědělství

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

Dr.Ing. Otakar Horký MBA, fyzická osoba

Praha 9-Kyje, Sádovská 880/7, PSČ 190 00

JAROMÍR HORKÝ, fyzická osoba

Raspenava, Peklo 402, PSČ 464 01

Likvidace

Dr. JAROMÍR HORKÝ, fyzická osoba

Raspenava, Peklo 402, PSČ 464 01

Likvidátor jménem společnosti činí samostatně všechny úkony směřující k likvidaci společnosti.

Správní rada

Dr.Ing. Otakar Horký MBA, fyzická osoba

Praha 9-Kyje, Sádovská 880/7, PSČ 190 00

funkce: člen správní rady
členství od: 04.03.2008
Jiřina Horká, fyzická osoba

Praha 10-Šťerboholy, K Valu 630/11, PSČ 102 00

funkce: člen správní rady
členství od: 04.03.2008
JAROMÍR HORKÝ, fyzická osoba

Raspenava, Peklo 402, PSČ 464 01

funkce: člen správní rady
členství od: 04.03.2008

Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas přesedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Ke všem písemným právním úkonům je nutný podpis předsedy a jednoho člena správní rady nebo podpis dvou členů správní rady. Podepisování se děje tak, že předseda a jeden člen správní rady či dva členové správní rady připojí k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti své jméno a příjmení a svůj podpis.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutím správní rady ze dne 26. března 2010 byla obecně prospěšná společnost zrušena s likvidací ke dni 1. dubna 2010, tímto dnem společnost vstoupila do likvidace.


Poslední aktualizace dat: 11.02.2015. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.