GÓR-BUD-Sk, s.r.o., organizační složka

ČR - Moravskoslezský kraj - Havířov


Sídlo

Havířov-Podlesí, Elišky Krásnohorské 1298/4, PSČ 736 01

GÓR-BUD-Sk, s.r.o., organizační složka - detailní informace

Právní forma: Zahraniční organizační složka mimo nadace a nadační fondy
IČ: 28649567
záznam v živnostenském rejstříku: GÓR-BUD-Sk, s.r.o.

Zapsáno: 17.02.2011 (spisová značka AX 1077 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

GÓR-BUD-Sk, s.r.o., organizační složka podniká v následujících oborech:

  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti

GÓR-BUD-Sk, s.r.o., organizační složka podniká v následujících oborech:

  • Činnosti podle § 2 písm. b),c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů: tj. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů

Firmy na stejné adrese:

Zřizovatelé odštěpného závodu

GÓR-BUD-Sk, s.r.o., právnická osoba

sídlo: Penzión HPB, a.s. ul. Lipová 6, Handlová, PSČ 972 51, Slovenská republika, právní forma : společnost s ručením omezeným, výše základního kapitálu: 6 638,783775 EUR

Statutární orgán zřizovatele - zahraniční

Marek Rak, fyzická osoba

Konopiska, Częstochowska 145, 42274, Polská republika

ve funkci od: 23.11.2004

Vedoucí odštěpených závodů

Marek Rak, fyzická osoba

Konopiska, Częstochowska 145, 42274, Polská republika

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 02.02.2012
ostatní skutečnosti:

Právo státu, kterým se řídí zahraniční osoba: slovenské právo, právní řád a předpisy platné ve Slovenské republice, zápis do obchodního rejstříku: obchodní rejstřík vedený Okresním soudem v Trenčíně, vložka č. 15148/R, datum rozhodnutí jednatele o založení organizační složky: 2.2.2011 Předmět podnikání zahraniční osoby: - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a c) § 2 zákona č. 51/1988 Sb., o důlní činnosti, v platném znění, - velkoobchod v rozsahu volných živností, - maloobchod v rozsahu volných živností, - zprostředkování obchodu v rozsahu volných činností, - průzkum trhu, - velkoobchodní činnost s důlními stroji a zařízeními, - malobchodní činnost s důlními stroji a zařízeními.

Vymazává se ke dni právní moci usnesení z obchodního rejstříku GÓR-BUD-Sk, s.r.o., organizační složka se sídlem Havířov, Podlesí, Elišky Krásnohorské 1298/4, PSČ 736 01, identifikační číslo 286 49 567. Právní důvod výmazu: Organizační složka GÓR-BUD-Sk, s.r.o., se vymazává z obchodního rejstříku na základě návrhu organizační složky, zastoupené Markem Rakem, z důvodu rozhodnutí zřizovatele o zrušení organizační složky.


Poslední aktualizace dat: 12.09.2012. Aktualizovat data