Park Rochus, o.p.s.

ČR - Zlínský kraj - Uherské Hradiště


Sídlo

Uherské Hradiště-Mařatice, Studentské náměstí 1531, PSČ 686 01

Park Rochus, o.p.s. - detailní informace

Právní forma: Obecně prospěšná společnost
IČ: 29234387

Zapsáno: 20.08.2010 (spisová značka O 422 - Krajský soud v Brně)

Předmět podnikání

Park Rochus, o.p.s. podniká v následujících oborech:

  • 5) Společnost bude provádět vědecko-výzkumnou činnost v oblastech činností společnosti souvisejícími s využitím areálu PARK ROCHUS, a to zejména v oborech muzeologie, archeologie, etnografie, ochrany a uchování fenoménů tradiční lidové kultury a ochrany životního prostředí.
  • 4) Společnost bude zajišťovat mimoškolní výchovu a vzdělávání, poradenskou, průvodcovskou i lektorskou činnost a pořádání odborných kurzů, školení, seminářů i dalších kulturních akcí zejména v oborech a) údržby krajiny a obdělávání krajiny ve vztahu k pěstování vinné révy, b) regionálního rozvoje, obnovy venkova a podpory cestovního ruchu c) ochrany památek, ekologického hospodaření a ochrany životního prostředí, d) technik a postupů tradičního venkovského života - např. lidového stavitelství, zvyků, řemesel a souvisejících oborů, e) etnografie, muzeologie a someliérství.
  • 3) Společnost bude po vybudování provozovat areály muzea v přírodě včetně Mařatského dvora, environmentálního centra popř. dalšího zakladateli nebo společností vybudovaného zařízení v areálu PARK ROCHUS, a to rovněž ve spolupráci s partnerskými organizacemi, podílejícími se na činnostech a provozu areálu PARK ROCHUS.
  • 2) Společnost zajistí přípravu a administraci dotačních projektů v rámci areálu PARK ROCHUS (podaných společností nebo jejími zakladateli), bude koordinovat další rozvoj rekreačních, turistických, sportovních i ostatních navazujících aktivit v areálu, včetně zajištění správy a údržby území a propojení na další významné kulturně-historické a environmentální fenomény regionu a služby pro obyvatele a návštěvníky Uherského Hradiště a Zlínského kraje, a to rovněž ve spolupráci s partnerskými organizacemi v řešených tématických oblastech činností.
  • 1) Společnost je založena za účelem podpory a rozvoje využití lokality Rochus v Uherském Hradišti (dále jen "ROCHUS" nebo "PARK ROCHUS"), jakožto klidové zóny s akcentem na přírodu, kulturu, vzdělávání a rekreaci. Pro dosažení výše uvedeného účelu bude společnost poskytovat zejména tyto obecně prospěšné služby: a) environmentální výchova a vzdělávání veřejnosti prostřednictvím výstav, přednášek, kurzů, jakož i vydávání tiskovin nebo audiovizuálních záznamů b) pořádání akcí a vytváření podmínek zaměřených na aktivní odpočinek c) vytvoření, správa a další rozšiřování expozic muzea v přírodě s důrazem na přírodu, kulturu a tradice regionu Jihovýchodní a východní Moravy (Skanzen s rozsáhlou expozicí lidového stavitelství v přírodě, zařízení staveb, způsobu bydlení, života a hospodaření obyvatel, arboretum, naučná stezka) a jejich propagace d) spolupráce s dalšími subjekty na výše uvedeném

Dozorčí rada

Ing. VLADIMÍR MOŠTĚK, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Mařatice, Vinohradská 1488, PSČ 686 05

funkce: místopředseda dozorčí rady
členství od: 20.08.2010
členství do: 20.08.2013
ve funkci od: 11.10.2010
ve funkci do: 20.08.2013
Miroslav Valenta, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Mařatice, Vinohradská 274, PSČ 686 05

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 20.08.2010
členství do: 20.08.2013
ve funkci od: 11.10.2010
MILAN ZEDNÍK, fyzická osoba

Staré Město, Sées 1996, PSČ 686 03

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 20.08.2010
členství do: 20.08.2013
MILENA KOVAŘÍKOVÁ, fyzická osoba

Brumov-Bylnice-Brumov, Jos. Polácha 697, PSČ 763 31

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 20.08.2010
členství do: 15.06.2012
DANA ŠILHAVÍKOVÁ, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Mařatice, Vladislava Vaculky 993, PSČ 686 05

funkce: člen
členství od: 05.10.2012
JOSEF SLOVÁK, fyzická osoba

Vsetín, Bratří Hlaviců 146, PSČ 755 01

funkce: člen
členství od: 18.06.2012
Miroslav Valenta, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Mařatice, Vinohradská 274, PSČ 686 05

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 21.08.2013
ve funkci od: 17.09.2013
MILAN ZEDNÍK, fyzická osoba

Staré Město, Sées 1996, PSČ 686 03

funkce: člen
členství od: 21.08.2013
MILENA KOVAŘÍKOVÁ, fyzická osoba

Brumov-Bylnice-Brumov, Jos. Polácha 697, PSČ 763 31

funkce: člen
členství od: 18.06.2012
Ing. VLADIMÍR MOŠTĚK, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Mařatice, Vinohradská 1488, PSČ 686 05

funkce: místopředseda dozorčí rady
členství od: 13.08.2013
ve funkci od: 17.09.2013

Správní rada

ALEŠ HOLÝ, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Dlouhá 1229, PSČ 686 01

funkce: člen správní rady
členství do: 20.08.2013
JAROSLAV ZEMÁNEK, fyzická osoba

Staré Město, Velehradská 1328, PSČ 686 03

funkce: člen
členství od: 18.06.2012
IRENA STODOLÁKOVÁ, fyzická osoba

Blatnička 80, PSČ 696 71

funkce: člen
členství od: 18.06.2012
KVĚTOSLAV FRYŠTÁK, fyzická osoba

Staré Město, Sadová 1846, PSČ 686 03

funkce: člen
členství od: 18.06.2012
STANISLAV BLAHA, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Jana Žižky 933, PSČ 686 06

funkce: člen
členství od: 18.06.2012
PhDr. IVO FROLEC, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Vésky, Hlinky 215, PSČ 686 01

funkce: člen správní rady
členství od: 20.08.2010
členství do: 15.06.2012
PŘEMYSL JANÍK, fyzická osoba

Luhačovice, Hradisko 707, PSČ 763 26

funkce: člen správní rady
členství od: 20.08.2010
členství do: 20.08.2013
MICHAL DVOULETÝ, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Prokopa Holého 764, PSČ 686 06

funkce: místopředseda správní rady
členství od: 20.08.2010
členství do: 20.08.2013
ve funkci od: 06.09.2010
KVĚTOSLAV TICHAVSKÝ, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Moravní náměstí 397, PSČ 686 01

funkce: předseda správní rady
členství do: 20.08.2013
ve funkci do: 20.08.2013
MICHAL DVOULETÝ, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Prokopa Holého 764, PSČ 686 06

funkce: místopředseda správní rady
členství od: 21.08.2013
ve funkci od: 17.09.2013
PŘEMYSL JANÍK, fyzická osoba

Luhačovice, Hradisko 707, PSČ 763 26

funkce: člen
členství od: 21.08.2013
PhDr. IVO FROLEC, fyzická osoba

Uherské Hradiště-Vésky, Hlinky 215, PSČ 686 01

funkce: člen
členství od: 18.06.2012
KVĚTOSLAV TICHAVSKÝ, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Moravní náměstí 397, PSČ 686 01

funkce: předseda správní rady
členství od: 13.08.2013
ve funkci od: 17.09.2013
ALEŠ HOLÝ, fyzická osoba

Uherské Hradiště, Dlouhá 1229, PSČ 686 01

funkce: člen
členství od: 13.08.2013

Způsob jednání: Za správní radu jedná a podepisuje její předseda společně s dalším členem správní rady.

Ředitelé obecně prospěšné společnosti

Mgr. Jan Blahůšek Ph.D., fyzická osoba

Uherský Brod, U Plynárny 1477, PSČ 688 01

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti

SYNOT REAL ESTATE, k.s., právnická osoba

Praha 8-Libeň, Sokolovská čp.541, PSČ 18000

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 29.12.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.