" H and D ENTERPRISES " spol. s.r.o. v likvidaci

ČR - Plzeňský kraj - Sušice


Sídlo

Sušice II, Pod Rozhlednou čp. 1010

" H and D ENTERPRISES " spol. s.r.o. v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 40523772

Zapsáno: 20.09.1991 (spisová značka C 906 - Krajský soud v Plzni)

Předmět podnikání

" H and D ENTERPRISES " spol. s.r.o. v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • import a export zboží a poskytování služeb spojených s prodejem tohoto zboží
  • restaurační a ubytovací služby
  • vyhl.č.256/90 Sb.

Statutární orgán

Ervin Lacy W in d o n rozvedený, fyzická osoba

New York, Nyc 09130 A/PO USA, Box 694

funkce: Společník

Likvidace

Mgr. Karel Touschek, fyzická osoba

Plzeň, Pařížská 2, PSČ 301 50

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 29.12.2010
ostatní skutečnosti:

Den vzniku : 20. září 1991 Způsob založení: Společnost s ručením omezeným vznikla na základě notářského zápisu ze dne 2.9.1991 Kmenové jmění: Kmenové jmění společnosti činí Kčs l00.000.- a je tvořeno vkladem společníka Ervina Lacy Windona

Zastupování: Společnost navenek zastupuje a navenek jedná její zakladatel Ervin Lacy Windon Podpisování: K názvu společnosti nebo razítku připojí svůj podpis společník Ervin Lacy Windon

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 4. února 2009, č.j. 44 Cm 147/2006-15 byla společnost zrušena s likvidací. Usnesení nabylo právní moci 11. 3. 2009.

Vymazává se obchodní společnost " H and D ENTERPRISES " spol. s.r.o. v likvidaci, se sídlem Sušice II, Pod Rozhlednou čp. 1010, identifikační číslo 405 23 772 z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí dle ustanovení § 144 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, a to na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 54 INS 9561/2010-A-15 ze dne 22.10.2010, kterým byl zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka pro nedostatek majetku.


Poslední aktualizace dat: 15.02.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.