" D E L T A Q " spol. s r.o. v likvidaci

ČR - Liberecký kraj - Česká Lípa


Sídlo

Česká Lípa

" D E L T A Q " spol. s r.o. v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 41324510

Zapsáno: 19.06.1991 (spisová značka C 544 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 289 000Kč

Předmět podnikání

" D E L T A Q " spol. s r.o. v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží živností vázaných a koncesovaných

Statutární orgán

Josef Medelský, fyzická osoba

Česká Lípa, Újezd 2222

funkce: Předseda správní rady
František Baroch, fyzická osoba

Česká Lípa, Žitavská 2533

funkce: Jednatel

Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Navenek je zastupuje předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Prokurista je oprávněn jménem společnosti a na její účet ke všem úkonům, ke kterým dochází při provozu obchodní a jiné činnosti společnosti, ke kterým by byla jinak zapotřebí plná moc. Není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Podepisování za obchodní společnost se děje tak, že pod obchodní název (firmu) společnosti připojí svůj podpis - předseda správní rady, popř. v době jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady - prokurista s dodatkem označujícím prokuru tj. per procurum (zkratka "ppa").

Likvidace

Ing. Zdenka Machová, fyzická osoba

Děčín 9, Na Pěšině 282

Prokura

Kamil Medelský, fyzická osoba

Česká Lípa, Zhořelecká 2561

Společníci s vkladem

František Baroch, fyzická osoba

Česká Lípa, Žitavská 2533

vklad: 61 000Kč , splaceno neuvedeno
Kamil Medelský, fyzická osoba

Česká Lípa, Zhořelecká 2561

vklad: 20 000Kč , splaceno neuvedeno
Alois Kozárek, fyzická osoba

Česká Lípa, Uranová 2094

vklad: 55 000Kč , splaceno neuvedeno
Josef Medelský, fyzická osoba

Česká Lípa, Újezd 2222

vklad: 73 000Kč , splaceno neuvedeno
Martin Medelský, fyzická osoba

Česká Lípa, Havířská 2036

vklad: 20 000Kč , splaceno neuvedeno
Ing. Jiří Kopčák, fyzická osoba

Česká Lípa, Zhořelecká 2521

vklad: 20 000Kč , splaceno: 7 000Kč
Zdeňka Pleštilová, fyzická osoba

Česká Lípa, Slovanka 716

vklad: 20 000Kč , splaceno: 7 000Kč
Karel Neumayer, fyzická osoba

Česká Lípa, Brněnská 2597

vklad: 20 000Kč , splaceno: 7 000Kč
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 07.04.2009
ostatní skutečnosti:

Údaje o založení: Obchodní společnost " D E L T A Q " spol. s r.o. byla založena společenskou smlouvou ze dne 12.6.1991.

Zrušení společnosti s likvidací a jméno likvidátora bylo zapsáno na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5.9.2000, č.j. 21 Cm 30/2000-25, které nabylo právní moci dnem 1.11.2000.

Vymazává se obchodní společnost " D E L T A Q " spol. s r.o. v likvidaci se sídlem Česká Lípa, IČO 413 24 510 včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu: výmaz byl proveden na návrh společnosti na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.5.2008, č.j.: 45 K 52/2004-93, kterým byl zrušen konkurs na majetek společnosti " D E L T A Q " spol. s r.o. v likvidaci, se sídlem Česká Lípa, IČO 413 24 510 z důvodu, že majetek podstaty nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.


Poslední aktualizace dat: 02.03.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.