" Jamont, výrobní družstvo v likvidaci "

ČR - Liberecký kraj - Jablonec nad Nisou


Sídlo

Jablonec nad Nisou, Souběžná 25, PSČ 466 01

" Jamont, výrobní družstvo v likvidaci " - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 41328949

Zapsáno: 27.08.1991 (spisová značka Dr 158 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 57 000Kč
  • Základní vklad - 5 000Kč

Předmět podnikání

" Jamont, výrobní družstvo v likvidaci " podniká v následujících oborech:

  • montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení - hromosvodů
  • revize hromosvodů
  • nátěry kovových konstrukcí a střech
  • drobné opravy /spárování/ továrních komínů a střech

Představenstvo

JUDr. Rudolf Vaněk, fyzická osoba

Liberec 25, Kašparova 623

funkce: Likvidátor
Likvidátor podepisuje za družstvo tak, že k jeho obchodnímu jménu připojí vlastnoruční podpis.
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o založení: J A M O N T , výrobní družstvo vzniklo vyčleněním z družstva S V E D , elektrotechnické družstvo Liberec, se sídlem v Liberci dle ust. § 49, zák. č. l76/l99O Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví. Přijalo stanovy družstva a zvolilo své orgány na schůzi členů dne 9.8.l99l.

Výše částky čistého jmění družstva, převedená do neděli- telného fondu podle § 18 odst. 2 zák.č. 42/1992 Sb. : 843 498,-- Kč.


Poslední aktualizace dat: 02.03.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.