Ladižinský

ČR - Plzeňský kraj - Chlumčany


Místo podnikání

Chlumčany, Chlumčany 1, PSČ 334 42

Bydliště

Ostrov, Hlavní tř. 705/13, PSČ 363 01

Ladižinský - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 41654871

Zapsáno: 20.03.1992 (spisová značka A 3112 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

Ladižinský podniká v následujících oborech:

  • pohostinské služby - obchodní činnost nepotravinářská v oboru průmyslového zboží - zprostředkovatelská činnost v oboru obchodu - obchodní činnost potravinářská
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Zápis byl proveden na podkladě rozhodnutí o registraci Okresního úřadu v Karlových Varech, č.j. ŽR/12488/91/Du ze dne 22.8.1991.

"Usnesením Okresního soudu v Lounech, č.j. Nc 4107/2004-6, ze dne 1.6.2004, byl nařízen výkon rozhodnutí proti povinnému Milan Ladižinský, IČ: 416 54 871, místem podnikání Chlumčany. Soudní exekutor: JUDr. Ivo Luhan, sídlem Rokycany, Klostermannova 635/III.


Poslední aktualizace dat: 06.03.2013. Aktualizovat data