"N A C"

ČR - Plzeňský kraj - Spálené Poříčí

Místo podnikání

335 61 Spálené Poříčí, Plzeňská 428

Bydliště

Spálené Poříčí, Plzeňská 428, PSČ 335 61

"N A C" - detailní informace

Právní forma: Podnikatel - fyzická osoba - zapsaný v obchodním rejstříku
IČ: 41687892

Zapsáno: 17.10.1991 (spisová značka A 1620 - Krajský soud v Plzni)

Předmět podnikání

"N A C" podniká v následujících oborech:

  • obchodní a zprostředkovatelská činnost v oboru stavebních hmot a konstrukčních materálů, včetně zdravotechniky
  • zahraničně obchodní činnost v návaznosti na předmět podnikání s omezením dle přílohy nařízení vlády ČSFR č. 256/90 Sb.
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 12.11.1998
ostatní skutečnosti:

Podnikatel: Emilie Novotná, bytem 335 61 Spálené Poříčí, Plzeňská 428

Vymazává se podnikatelka Emilie Novotná, bytem Spálené Poříčí, Plzeňská 428, zapsaná v obchodním rejstříku pod obchodním jménem "N A C", z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí na žádost podnikatelky.


Poslední aktualizace dat: 07.03.2013. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.