Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

ČR - Jihomoravský kraj - Tavíkovice


Sídlo

Tavíkovice 153, PSČ 671 40

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace - detailní informace

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 45671818
záznam v živnostenském rejstříku: Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

Zapsáno: 16.08.2003 (spisová značka Pr 1253 - Krajský soud v Brně)

Doplňková činnost

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace podniká v následujících oborech:

 • Zřizovatel povoluje níže uvedené okruhy doplňkové činnosti, které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace:
 • hostinská činnost
 • praní, žehlení, opravy a údržba oděvů bytového textilu a osobního zboží
 • silniční motorová doprava osobní vnitrostátní příležitostná - provozovaná osobním automobilem
 • silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní, provozovaná vozidly do 3,5 t největší povolené hmotnosti, mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t největší povolené hmotnosti
 • poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • provozování solárií
 • masérské, rekondiční a regenerační služby
 • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící k regeneraci a rekondici

Předmět činnosti podnikání

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace podniká v následujících oborech:

 • Příspěvková organizace je ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařízením sociálních služeb. Příspěvková organizace poskytuje sociální služby:
 • A) Domov pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48 zákona o sociálních službách - poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 18 let s mentálním postižením nebo mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením
 • B) Chráněné bydlení dle ustnovení § 51 zákona o sociálních službách - poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu vykazujíc znaky samostatného individuálního bydlení osobám starším 18 let s mentálním postižením nebo mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením.

Statutární orgán

Ing. Tomáš Havlásek, fyzická osoba

Znojmo, bří. Čapků 778/4, PSČ 669 02

funkce: ředitel
ve funkci od: 01.04.2004

Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis

Zřizovatelé příspěvkové organizace

Jihomoravský kraj, právnická osoba

Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Příspěvková organizace se ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona č. 290/2002 Sb. stala dnem 1.1.2003 příspěvkovou organizací kraje.


Poslední aktualizace dat: 10.03.2013. Aktualizovat data