Základní škola a mateřská škola Zdislavice

ČR - Středočeský kraj - Zdislavice


Sídlo

Zdislavice 100, PSČ 257 64

Základní škola a mateřská škola Zdislavice - detailní informace

Právní forma: Příspěvková organizace
IČ: 48927830
záznam v živnostenském rejstříku: Základní škola a mateřská škola Zdislavice

Zapsáno: 18.02.2003 (spisová značka Pr 336 - Městský soud v Praze)

Předmět činnosti podnikání

Základní škola a mateřská škola Zdislavice podniká v následujících oborech:

  • součástí příspěvkové organizace je školní družina. Podle ust. § 20 zákona č,. 76/1978 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších platných předpisů, slouží družina výchově, vzdělání, zájmové činnosti a rekreaci žáků 1.stupně školy v době mimo vyučování a v době školních prázdnin. Provoz školní družiny se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 87/1992 Sb. o školních družinách a školních klubech v platném znění
  • základní škola poskytuje podle ust. § 5 zákona č. 29 /1984 Sb., o soustavě základní škol, středních škol a vyšších odborných škol ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů, základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou výchovu
  • připravuje žáky pro další studium
  • součástí příspěvkové organizace je dále školní jídelna, která zabezpečuje stravování dětí a žáků a pracovníků předškolních zařízení, škol a školských zařízení podle vyhl. č. 48/1993 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších platných předpisů
  • školní jídelna může zajišťovat dětem a žákům a pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení další stravovací služby a podle místních podmínek při dodržení hygienických a bezpečnostních norem může také poskytovat stravovací služby pro veřejnost a to za úplatu
  • součástí příspěvkové organizace je i mateřská škola,která zabezpečuje předškolní výchovu dle vyhl. 35/1992 Sb. v platném znění

Statutární orgán

Mgr. Irena Králová, fyzická osoba

Zdislavice 129, PSČ 257 64

funkce: ředitel
ve funkci od: 21.08.2007
Mgr. Hana Kubálková, fyzická osoba

Zdislavice 179, PSČ 257 64

funkce: zástupce ředitele
ve funkci od: 18.02.2003

Způsob jednání za příspěvkovou organizaci: Za příspěvkovou organizaci jedná ředitel. Jménem organizace vystupuje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu ředitele školy připojí svůj podpis a otisk razítka organizace. V době nepřítomnosti ředitele vykonává jeho povinnosti zástupce ředitele.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 04.12.2014. Aktualizovat data