"BEN MART, a.s." v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Rozdrojovice


Sídlo

Rozdrojovice 162, PSČ 664 72

"BEN MART, a.s." v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 60617870
záznam v živnostenském rejstříku: BEN MART, a.s.

Zapsáno: 01.07.1994 (spisová značka B 2358 - Krajský soud v Brně)

Akcie:

  • Akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 1000

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 1 000 000Kč

Předmět podnikání

"BEN MART, a.s." v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • Provoz výherních hracích přístrojů

Likvidace

Valentin Hiltavský, fyzická osoba

Kuřim, Školní 1269, PSČ 664 34

Způsob jednání: za společnost jedná a podepisuje likvidátor.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 18.08.2011
ostatní skutečnosti:

Akciová společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zakladatelů pánů Martina Vrány, Tábor, Sokolovská 2378 a Zdeňka Krejsy, Chotoviny - Červené Záhoří 84, ze dne 24.2.1994. Zakladatelé splatili základní jmění každý vkladem ve výši 500.000,-Kč a schválili stanovy a.s.

Dozorčí rada pak zvolila 21.5.1994 členy představenstva a.s. Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Obchodní společnost BEN MART, a.s. se sídlem 664 72 Rozdrojovice 162, IČO 60 61 78 70 se z a p i s u j e do oddílu B vložka 2358 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně.

Obchodní společnost " BEN MART, a.s. " se sídlem Rozdrojovice 162, PSČ 664 72, IČO : 60617870 se vymazává z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 06.12.2006 čj. 50Cm 149/2006-9, které nabylo právní moci dne 09.01.2007 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor společnosti.

I. Soud přiznává podle ust. § 138 o.s.ř. obchodní společnosti "BEN MART,a.s." v likvidaci, IČ 606 17 870 osvobození od soudního poplatku v plném rozsahu za návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. II. Společnost "BEN MART, a.s." v likvidaci se sídlem Rozdrojovice 162, PSČ 664 72, identifikační číslo 606 17 870 se vymazává všemi zápisy z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Dle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30.05.2011 byl zamítnut insolvenční návrh dlužníka "BEN MART, a.s." v likvidaci, pro nedotatek majetku.


Poslední aktualizace dat: 23.10.2013. Aktualizovat data