"Bytové družstvo Kollárova 9 a 11 se sídlem v Jihlavě," družstvo, v likvidaci


Sídlo

Jihlava, Kollárova 9 a 11

"Bytové družstvo Kollárova 9 a 11 se sídlem v Jihlavě," družstvo, v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 60749849

Zapsáno: 18.04.1995 (spisová značka Dr 2651 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 1 000Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Kollárova 9 a 11 se sídlem v Jihlavě," družstvo, v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • provoz a správa bytového fondu, nebytových objektů a hospo- daření se společným majetkem družstva

Představenstvo

Jan Neuwirth, fyzická osoba

Jihlava, Kollárova 9

funkce: předseda
ve funkci od: 20.04.1995
Edvard Kuderna, fyzická osoba

Jihlava, Kollárova 11

funkce: místopředseda
ve funkci od: 20.04.1995
Josef Duchan, fyzická osoba

Jihlava, Kollárova 9

funkce: člen představenstva
ve funkci od: 24.01.2002
Dagmar Jedličková, fyzická osoba

Jihlava, Kollárova 9

funkce: člen představenstva
ve funkci od: 20.04.1995
František Holas, fyzická osoba

Jihlava, Kollárova 11

funkce: člen představenstva
ve funkci od: 21.04.2004

Způsob jednání za družstvo: Za družstvo jedná ve všech věcech předseda, nebo místopředseda představenstva. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je třeba podpisu předsedy (popř. místopředsedy) a dalšího člena představenstva.

Likvidace

Ing. František Bláha, fyzická osoba

Jihlava, Březinova 108, PSČ 586 01

Likvidátor zastupuje družstvo ve věcech spojených s likvidací.

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 26.08.2008
ostatní skutečnosti:

Bytové družstvo vzniklo vyčleněním ze stavebního bytového družstva ROZKVĚT, se sídlem v Jihlavě.

Družstvo se řídí stanovami schválenými členskou schůhí 24.1.2002.

Družstvo vstoupilo do likvidace dnem 1.9.2007, funkce likvidátora družstva vznikla dnem 1.9.2007

Vymazává se firma: "Bytové družstvo Kollárova 9 a 11 se sídlem v Jihlavě," družstvo, v likvidaci se sídlem Jihlava, Kollárova 9 a 11, identifikační číslo 607 49 849 z obchodního rejstříku se všemi zápisy. Právním důvodem výmazu družstva z obchodního rejstříku je zrušení družstva a ukončení jeho likvidace rozdělením likvidačního zůstatku.


Poslední aktualizace dat: 29.12.2011. Aktualizovat data