"Družstvo Helgoland, družstvo" - v likvidaci

ČR - Jihomoravský kraj - Brno


Sídlo

Brno-střed, Vaňkovo náměstí 6, PSČ 602 00

"Družstvo Helgoland, družstvo" - v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 60753803

Zapsáno: 22.05.1995 (spisová značka Dr 2660 - Krajský soud v Brně)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 600Kč
  • Základní vklad - 2 300Kč

Předmět podnikání

"Družstvo Helgoland, družstvo" - v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • poskytování služeb spojených se správou, rekonstrukcí, moder- nizací a údržbou nemovitostí

Představenstvo

Ing. Josef Knězek, fyzická osoba

Brno, Barvičova 2

funkce: předseda družstva
Ladislav Jáger, fyzická osoba

Brno, Vaňkovo náměstí 6

funkce: člen představenstva
Sylvie Hejdová, fyzická osoba

Brno, Barvičova 2

funkce: člen představenstva
Ing. Eva Zmrzlá, fyzická osoba

Brno, Lerchova 1

funkce: člen představenstva
Vladimíra Kelblová, fyzická osoba

Brno, Lerchova 1

funkce: člen představenstva

Způsob jednání za družstvo Za družstvo jedná navenek předseda nebo člen představenstva družstva. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, podepisují tento úkon předseda a jeden další člen předsta- venstva družstva . Při podepisování jménem družstva připojí k obchodnímu jménu družstva své funkce a podpis. Způsob jednání za družstvo v likvidaci: Po dobu likvidace za družstvo jedná a podepisuje likvidátor pouze v právních úkonech směřujících k likvidaci družstva.

Likvidace

Ing. Ilja Macháčková, fyzická osoba

Brno, Botanická 36, PSČ 602 00

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Bytové družstvo vzniklo vyčleněním ze stávajícího bytového družstva Lidové bytové družstvo, Palackého 8, Brno v souladu s ust. § 29 z.č.72/1994Sb.

Družstvo se zrušuje na základě rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací. Družstvo se zrušuje ke dni 1.3.2005. Družstvo vstupuje do likvidace ke dni 1.3.2005.


Poslední aktualizace dat: 29.12.2011. Aktualizovat data