"1. lékárenská Rumburk, v.o.s." v likvidaci

ČR - Ústecký kraj - Rumburk


Sídlo

Rumburk, tř. 9. května 9, PSČ 408 01

"1. lékárenská Rumburk, v.o.s." v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Veřejná obchodní společnost
IČ: 61324477
záznam v živnostenském rejstříku: "1.lékárenská Rumburk, v.o.s." v likvidaci

Zapsáno: 25.04.1994 (spisová značka A 4848 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Předmět podnikání

"1. lékárenská Rumburk, v.o.s." v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • poskytování zdravotnické péče: lékárenská péče v lékárně zákl. typu v rozsahu: výdejní činnost pro veřejnost, výdej na žádanky pro ambul. zdrav. zařízení - trvalá činnost, výdej na žádanky pro lůžková zdrav. zařízení - trvalá činnost, příprava léčiv - indiv. : kolyria (pouze a AP, ušní a nosní kapky, ost.) mimo inf. roztoků a přípr. na spáleniny kontrola vstupní, lékárenská pohot. sl.

Statutarní orgán společnosti

Mgr. ANTONIE VLASÁKOVÁ, fyzická osoba

Rumburk-Rumburk 1, 2. polské armády 611/57, PSČ 408 01

funkce: Společník
Mgr. JITKA KRATINOVÁ, fyzická osoba

Doubice 212, PSČ 407 47

funkce: Společník

Každý ze společníků jedná samostatně. Pouze v níže uvedených věcech jednají oba společníci společně: a) prodej, nákup, pronájem nebo zatížení nemovitostí společnosti, b) prodej, nákup, pronájem nebo zatížení movitého majetku společnosti s pořizovací hodnotou vyšší než 10 000,- Kč, c) poskytování či převzetí půjček a úvěrů, d) jakékoliv nakládání s pohledávkami nebo závazky společnosti mimo proplácení faktur za zboží společnosti e) převzetí ručitelských závazků f) převzetí cizích závazků v jakékoliv formě g) uzavírání smluv o nájmu, podnájmu a leasingu.

Likvidace

Ing. RADOSLAV VYČÍTAL, fyzická osoba

Rumburk-Rumburk 1, Plynární 548/4, PSČ 408 01

Společníci bez vkladu

Mgr. JITKA KRATINOVÁ, fyzická osoba

Doubice 212, PSČ 407 47

Mgr. ANTONIE VLASÁKOVÁ, fyzická osoba

Rumburk-Rumburk 1, 2. polské armády 611/57, PSČ 408 01

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Právní důvod zrušení společnosti: Přijaté rozhodnutí z jednání společníků o zrušení společnosti s likvidací bez právního nástupce, osvědčené notářským zápisem NZ 361/2001, N 410/2001 ze dne 19.11.2001. Den vstupu společnosti do likvidace 31.12.2001.


Poslední aktualizace dat: 09.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.