1. FC Brümmer, s.r.o. v likvidaci

ČR - Liberecký kraj - Česká Lípa


Sídlo

Česká Lípa, Boženy Němcové 178, PSČ 470 01

1. FC Brümmer, s.r.o. v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 61326119
záznam v živnostenském rejstříku: 1.FC Brümmer s.r.o. Česká Lípa v likvidaci

Zapsáno: 25.05.1994 (spisová značka C 7014 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 100 000Kč

Předmět podnikání

1. FC Brümmer, s.r.o. v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • silniční motorová doprava osobní

Firmy v nichž je firma zainteresována

1. FC Brümmer, s.r.o. v likvidaci
Sídlo: Česká Lípa, Boženy Němcové 178, PSČ 470 01

Společník s vkladem

Likvidace

Petr Tuhý, fyzická osoba

Libkovice p.Ř 21, PSČ 411 87

Společníci s vkladem

Sdružení SK Brümmer, právnická osoba

Česká Lípa

vklad: 30 000Kč , splaceno: 30 000Kč
1. FC Brümmer, s.r.o. v likvidaci, právnická osoba

Česká Lípa, Boženy Němcové 178, PSČ 470 01

vklad: 70 000Kč , splaceno: 70 000Kč
(uvolněný obchodní podíl BRÜMMER a spol. s r.o., Česká Lípa, Dubická 957, IČ 45279616, jejíž účast zanikla dle ust. § 148 odst. 2 obchodního zákoníku prohlášením konkursu na její majetek usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3.8.1998 č.j. 27K 78/98-94, které nabylo právní moci dne 26.8.1998)
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Právní důvod zrušení: Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 6.2.1998.

Městským úřadem Česká Lípa, obecním živnostenským úřadem, byly společnosti rozhodnutím ze dne 26.4.2001, vydaným pod č.j. ROŽÚ-2/779/01 a rozhodnutím ze dne 12.12.2003, vydaným pod č.j. 28364/ŽO/03 SPR/286/03 zrušeny živnostenské listy na předměty podnikání "provozování sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici", "provozování tělovýchovných škol, pořádání kurzů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí, pořádání tělovýchovných kurzů a činnost sportovních instruktorů v rozsahu kvalifikace", "koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží živností vázaných a koncesovaných", "reklamní činost", "zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje zboží", "hostinská činnost", "provozování nevýherních automatů", "pronájem nemovitostí", "cestovní kancelář", "pořádání audiovizuální produkce".


Poslední aktualizace dat: 10.01.2012. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.