" Družstvo Trosky "

ČR - Hlavní město Praha - Praha 3


Sídlo

Praha 3, Jeseniova 582/97, PSČ 130 00

" Družstvo Trosky " - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61462471

Zapsáno: 01.06.1994 (spisová značka Dr 1369 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní vklad - 4 550Kč
  • Zapisovaný kapitál - 50 050Kč

Předmět podnikání

" Družstvo Trosky " podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem.

Představenstvo

Marek Haspra, fyzická osoba

Praha 3, Jeseniova 97, PSČ 130 00

funkce: člen představenstva
členství od: 01.12.2008
Martin Fejtek, fyzická osoba

Praha 3, Jeseniova 97, PSČ 130 00

funkce: předseda představenstva
členství od: 01.12.2008
ve funkci od: 07.12.2008
Naděžda Sukdoláková, fyzická osoba

Praha 3, Jeseniova 582/97

funkce: člen

Zastupování a podepisování: Za družstvo jedná předseda nebo jeho zástupce. Je-li však pro právní úkon potřeba písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Základní členský vklad: 4.550,- Kč

Údaje o zřízení: Usnesení ustavující členské schůze družstva konané dne 15.3.1994 osvědčené notářským zápisem sepsaným notář- kou Marií Chvalovou se sídlem v Praze, pod čj.NZ 66/94 a N 69/94 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň byly schváleny stanovy družstva.


Poslední aktualizace dat: 11.05.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.