"BYTOVÉ DRUŽSTVO POD TEREBKOU 11"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4


Sídlo

Praha 4, Pod Terebkou 1136/11, PSČ 140 00

"BYTOVÉ DRUŽSTVO POD TEREBKOU 11" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61463388

Zapsáno: 23.06.1994 (spisová značka Dr 1460 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 4 000Kč

Předmět podnikání

"BYTOVÉ DRUŽSTVO POD TEREBKOU 11" podniká v následujících oborech:

  • I. pronájem bytových jednotek a k nim patřících nebytových prostor
  • II. provoz objektu obytného domu č.p. 1136 v k.ú. Nusle včetně správy, údržby, oprav a rekonstrukce domovního fondu a pozemku náležícího k objektu
  • III. zajištění služeb spojených s užíváním bytů i společných nebytových prostor

Představenstvo

MUDr. Helena Hallová, fyzická osoba

Praha 4, Pod Terebkou 1136/11, PSČ 140 00

funkce: Předseda představenstva
ve funkci od: 12.05.2005
Doc.RNDr. Blanka Říhová Dr.Sc., fyzická osoba

Praha 4, Pod Terebkou 11/1136

funkce: Místopředseda
ve funkci od: 12.05.2005
Michal Moravec, fyzická osoba

Praha 4, Pod Terebkou 11, PSČ 140 00

funkce: Místopředseda
ve funkci od: 07.02.2008

Způsob jednání jménem družstva: družstvo navenek zastupuje předseda nebo místopředseda. Podepisování za družstvo se děje tak, že k vyznačenému názvu družstva připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Družstvo vzniklo na základě ustavující členské schůze, konané dne 4.06.1994, osvědčené notářským zápisem č.j. N 85/94, NZ 82/94, sepsaným JUDr. V. Sáblíkovou, notářkou v Praze 1, Štěpánská ul. 63. Na této schůzi byly též schváleny stanovy družstva.


Poslední aktualizace dat: 13.01.2012. Aktualizovat data