"Družstvo Máj - v likvidaci"


Sídlo

Praha 3, Koněvova 2364/195

"Družstvo Máj - v likvidaci" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61463736

Zapsáno: 11.07.1994 (spisová značka Dr 1495 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 50 000Kč
  • Základní vklad - 6 250Kč

Předmět podnikání

"Družstvo Máj - v likvidaci" podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitostí bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem

Představenstvo

Marta Janíková, fyzická osoba

Praha 3, Koněvova 2364/195

funkce: Předseda představenstva
Stanislav Vokoun, fyzická osoba

Praha 3, Koněvova 2364/195

funkce: Místopředseda představenstva
Marek Putna, fyzická osoba

Praha 3, Koněvova 2364/195

funkce: Člen představenstva

Za družstvo jednají a podepisují se předseda nebo místopředseda. Je-li třeba pro právní úkon písemná forma, je nezbytný podpis alespoň dvou členů představenstva.

Likvidace

Marta Janíková, fyzická osoba

Praha 3-Žižkov, Koněvova 2364/195, PSČ 130 00

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 08.08.2008
ostatní skutečnosti:

Družstvo vzniklo na základě ustavující členské schůze konané dne 26.4.1994 osvědčené notářským zápisem číslo NZ 101/94, N 108/94. Na této schůzi byly též přijaty stanovy družstva.

Právní důvod vstupu družstva do likvidace je rozhodnutí členské schůze družstva ze dne 1.2.2006.

Vymazává se z obchodního rejstříku "Družstvo Máj - v likvidaci", se sídlem Praha 3, Koněvova 2364/195, IČ: 614 63 736. Právní důvod výmazu: ukončení likvidace.


Poslední aktualizace dat: 13.01.2012. Aktualizovat data