"Družstvo vlastníků domu Pujmanové 1542"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4


Sídlo

Praha 4, Pujmanové 1542, PSČ 140 00

"Družstvo vlastníků domu Pujmanové 1542" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61463957

Zapsáno: 05.08.1994 (spisová značka Dr 1517 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 66 000Kč
  • Základní vklad - 3 000Kč

Předmět podnikání

"Družstvo vlastníků domu Pujmanové 1542" podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitostí bytových a nebytových prostor a poskyto- vání základních služeb spojených s pronájmem

Představenstvo

Radek Šťastný, fyzická osoba

Praha 4-Nusle, Pujmanové 1542/32

funkce: předseda představenstva
Ivana Kastnerová, fyzická osoba

Praha 4-Nusle, Pujmanové 1542/32

funkce: místopředseda představenstva
Josef Bezkočka, fyzická osoba

Praha 4-Nusle, Pujmanové 1542/32

funkce: člen představenstva

Způsob jednání jménem družstva: Statutárním orgánem je představenstvo, které je oprávněné k jednání jménem družstva ve všech věcech. Za představenstvo jedná navenek předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému ob- chodnímu jménu družstva připojí svůj podpis dva členové před- stavenstva a to předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden člen.

stav subjektu: Aktivní
Poslední aktualizace dat: 13.01.2012. Aktualizovat data