"Bytové družstvo Chopinova 26/1521" - v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 2


Sídlo

Praha 2, Chopinova 26/1521, PSČ 120 00

"Bytové družstvo Chopinova 26/1521" - v likvidaci - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61464252

Zapsáno: 29.07.1994 (spisová značka Dr 1547 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Základní kapitál - 25 600Kč

Předmět podnikání

"Bytové družstvo Chopinova 26/1521" - v likvidaci podniká v následujících oborech:

  • zajištění provozu bytových a nebytových prostor v domě, péče o společné vnitřní i vnější prostory, správa společných technologických zařízení a zabezpečení služeb spojených s bydlením

Představenstvo

Karel Richter, fyzická osoba

Praha 2, Chopinova 26/1521

funkce: předseda
Eva Lhotová, fyzická osoba

Praha 2, Chopinova 26/1521

funkce: člen
Karel Rottenberg, fyzická osoba

Praha 2-Vinohrady, Chopinova 1521/26, PSČ 120 00

funkce: člen

Zastupování a podepisování: za družstvo jednají a podepisují se předseda nebo jeho zástupce, je-li však pro právní úkon písemná forma,je nezbytný podpis předsedy a jednoho člena představenstva. Po dobu likvidace jedná podepisuje za společnost likvidátor.

Likvidace

Karel Rottenberg, fyzická osoba

Praha 2-Vinohrady, Chopinova 1521/26, PSČ 120 00

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Usnesením ustavující schůze družstva konané dne 16.5.1994 ověřené notářským zápisem sepsaný JUDr. Marií Chvalovou notářkou se sídlem Praha 3, Lucemburská 8/1496 pod č.j.NZ 122/94, N 133/9 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň byly schváleny sta- novy družstva.


Poslední aktualizace dat: 30.08.2014. Požadavek na aktualizaci dat byl zaznamenán.