"Družstvo Pujmanové 38"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4


Sídlo

Praha 4, Pujmanové 38, PSČ 140 00

"Družstvo Pujmanové 38" - detailní informace

Právní forma: Družstvo
IČ: 61464546

Zapsáno: 03.08.1994 (spisová značka Dr 1576 - Městský soud v Praze)

Kapitál společnosti

  • Zapisovaný kapitál - 57 500Kč
  • Základní vklad - 2 500Kč

Předmět podnikání

"Družstvo Pujmanové 38" podniká v následujících oborech:

  • pronájem nemovitostí bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem

Firmy na stejné adrese:

Představenstvo

Květa Brániková, fyzická osoba

Praha 4, Pujmanové 38

funkce: člen
Marcela Žiláková, fyzická osoba

Praha 4, Pujmanové 38

funkce: předseda představenstva
Olga Pichová, fyzická osoba

Praha 4, Pujmanové 38

funkce: místopředseda představenstva

Jménem představenstva jedná předseda nebo místopředseda družstva. Je-li pro právní úkon potřeba písemná forma, podepisuje za družstvo předseda nebo místopředseda. V době nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jednoho z nich další člen představenstva.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Družstvo vzniklo na základě ustavující členské schůze dne 15. června 1994 osvědčené notářským zápisem číslo Nz 60/94, N 68/94. Na této schůzi byly schváleny stanovy družstva.


Poslední aktualizace dat: 13.01.2012. Aktualizovat data